Sådan bliver du bionaturgassælger

Bionaturgassælgeren er første led fra biogasanlæg til gasmarked. Via en grossist på gasmarkedet bliver gassen transporteret videre i gassystemet sammen med den øvrige gas i systemet.

Biogas fra gasnettet understøttes af gasmarkedsmodellen

Bionaturgassælgeren skal indgå en række aftaler for at sælge bionaturgassen på gasmarkedet:

  1. en rammeaftale (framework agreement) med Energinet 
  2. bionaturgassælgeraftale med Evida eller Energinet
  3. en aftale med en transportkunde om transport i transmissionssystemet

Første skridt for en ny bionaturgassælger er en rammeaftale med Energinet

En ny bionaturgassælger udfylder først en registreringsformular og sender den til gasinfo@energinet.dk. Energinet sender derefter en rammeaftale til underskrift.

Registrering hos Energinet medfører, at Energinet tildeler bionaturgassælgeren et identifikationsnummer for hvert netområde i Danmark.

Identifikationsnumrene kaldes bionaturgasporteføljer. Hver portefølje identificeres ved et GSRN, som skal anvendes, når der udveksles information om bionaturgasporteføljen, som f.eks. målinger og tilførsel af vedvarende gas.

Bionaturgassælgerens relation til transportkunden

Enhver kan vælge at blive bionaturgassælger. Det betyder, at ejeren af opgraderingsanlægget, producenter af biogas, transportkunder, gasleverandører eller andre kan lade sig registrere som bionaturgassælger.

Transportkunder har ansvaret for tranporten af gassen videre ud på gasmarkedet, så bionaturgassælgeren har ansvaret for at indgå en aftale med en transportkunde. Når en transportkunde kommercielt har tilført bionaturgas til transmissionssystemet, kan transportkunden handle gassen kommercielt på samme vilkår som anden naturgas.