MR station

Forsyningssikkerhed

Danmark har i dag et robust gassystem med en høj forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked.

Forsyningssikkerheden for gas er fortsat stabil efter nedlukningen af Tyra

Den danske gasforsyningssikkerhed er høj med nul forsyningssikkerhedshændelser.

  • Høj forsyningssikkerhed
  • Høj forsyningssikkerhed
  • Årlig status på gasforsyningssikkerheden i Danmark
  • Risikovurdering af det danske gassystem
  • Forebyggende handlingsplan og Nødplan

Høj forsyningssikkerhed

Danmark har i dag et robust gassystem med en forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked, som er højere end nogensinde.

 

I de cirka 40 år, der har været anvendt gas i Danmark, har der kun været ét tilfælde, hvor en hændelse udløste det højeste kriseniveau (Emergency). Men den nuværende forsyningssikkerhedsmodel ville en lignende hændelse i dag ikke udløse det højeste kriseniveau.

 

Den danske forsyningssikkerhedsmodel

Årlig status på gasforsyningssikkerheden i Danmark

Energinet udarbejder årligt en redegørelse for gasforsyningssikkerheden i Danmark. Redegørelsen har til formål at vurdere forsyningssikkerheden for det danske gassystem. Det forgangne år, den kommende vinter og de kommende ti år vurderes. Derudover er der givet en beskrivelse af de væsentligste risici og aktuelle værktøjer, som Energinet kan anvende for at sikre en høj forsyningssikkerhed.

 

Find den seneste redegørelse for gasforsyningssikkerhed under Publikationer

Risikovurdering af det danske gassystem

Energinet udarbejder en risikovurdering af det danske gassystem i henhold til EU-forordningen om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. I risikovurderingen foretages en vurdering af de risici, som kan påvirke gasforsyningssikkerheden i Danmark.

 

Link til Energistyrelsens hjemmeside: Risikovurdering af det danske gassystem

Forebyggende handlingsplan og Nødplan

I tillæg til risikovurdering af det danske gassystem udarbejder Energinet en forebyggende handlingsplan og nødplan. Den forebyggende handlingsplan indeholder en beskrivelse af de værktøjer, som er nødvendige for at afbøde de konstaterede risici i risikovurderingen. Nødplanen beskriver, hvilke foranstaltninger der skal træffes for et fjerne eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen.

 

Link til Energistyrelsen hjemmeside, hvor du finder: Forebyggende handlingsplan og nødforsyningsplan.