Den danske forsyningssikkerhedsmodel

Modellen for forsyningssikkerhed på det danske gasmarked omfatter tre kriseniveauer og en række værktøjer, som Energinet kan tage i brug under en forsyningskrise.

Opretholdelse af forsyningssikkerheden

 

Forsyningssikkerhedsmodellen på det danske gasmarked er udarbejdet på baggrund af EU-forordningen om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. Modellen indeholder en række værktøjer, som Energinet kan anvende, hvis der opstår en presset forsyningssituation i det danske gassystem og dermed hjælpe til at opretholde forsyningssikkerheden til gasforbrugerne.

 

EU-forordningen

Hensigten med EU-forordningen er at beskytte de mest sårbare gasforbrugere i Europa. Det gør man ved at styrke EU’s og de enkelte landes gasforsyningssikkerhed gennem samarbejde og øget solidaritet mellem medlemslandene.

 

EU-forordning nr. 2017/1938

 

 

Søger du svar om energiforsyningen

 

Energistyrelsen har samlet de oftest stillede spørgsmål generelt om energiforsyning og svarer på deres hjemmeside.

 

Kriseniveauer

Den danske forsyningssikkerhedsmodel skelner mellem tre kriseniveauer:

 

  • Early Warning

  • Alert

  • Emergency

I hvert kriseniveau har Energinet.dk ét eller flere forsyningssikkerhedsværktøjer, som skal øge sandsynligheden for, at markedet forsat kan forsyne forbrugerne.

Hvornår erklæres der Emergency?

En hændelse skal være meget alvorlig før den fører til en situation, der udløser erklæring af Emergency. Alvorlige havarier i tekniske installationer, søledningsbrud, udfald af de danske gaslagre, udfald i produktionen af naturgas fra Tyra-platformen eller afbrud i gasflowet fra Tyskland vil kunne påvirke gassystemet så meget, at det kan være nødvendigt for Energinet at erklære Emergency.

 

Omstændigheder og årstiden afgør, hvor alvorlig en hændelse er

Det har stor betydning for Energinets vurdering af en hændelse, hvornår og under hvilke omstændigheder hændelsen indtræffer. Det vil ofte være mere alvorligt, hvis en hændelse opstår om vinteren end om sommeren, da gasforbruget i Danmark er temperaturafhængigt.

 

Godkendt af Forsyningstilsynet

Den danske forsyningssikkerhedsmodel er godkendt af Energitilsynet. Hvis Energinet ønsker at foretage ændringer til forsyningssikkerhedsmodellen skal ændringer anmeldes og godkendes af Energitilsynet.

 

Forsyningstilsynets afgørelser på gasområdet