Pigging er indvendig inspektion af gasledninger

Indvendig kontrol af gasledningerne sker for at sikre gastransmissionsledningerne mod skader både indvendigt og udvendigt. Energinet planlægger inspektionen nøje.

Måleapperatet til pigging kaldes en gris

Inspektionen sker ved pigging af gasledningerne, hvor et kørende måleapparat sendes igennem rørene. Måleapparatet kaldes en gris. Grisen drives frem af trykket i gasrøret og opsamler undervejs forskellige data, som Energinet kan bruge til at vurdere tilstanden af ledningerne.

Der gennemføres primært 2 former for pigging.

  • Kalliper pigging undersøger ledningerne for buler, revner mm., samtidig med at rørene bliver renset.
  • Intelligent pigging skanner rørene for korrosion eller anden overflade-skade, både ind- og udvendigt.

 Intelligent gris og rensegris

Indføring af intelligent gris i en gasledning (venstre) og rensegris med gauge plade (højre).

Inspektion af gasledningerne sker efter en fast plan

Hvert 4. år udfører Energinet kombineret kalliper og intelligent pigging på bæltledninger (Storebælt og Lillebælt) og cirka hvert 10. år udføres en kombineret inspektion på landledninger.

Rør graves fri for nærmere undersøgelse
De data, som "grisen" opsamler, bliver analyseret og der udarbejdes en rapport. Hvis rapporten indikerer, at der er noget, der skal undersøges nærmere, frilægger Energinet røret for yderligere vurdering af, om der skal foretages udbedring af gasledningerne.

Inspektionstyper

Der findes to typer “pigging” inspektion:

1) Kalliper pigging
2) Intelligent pigging

Kontakt