Survey er udvendig inspektion af gasledninger

Udvendig inspektion af gasledningerne sker både til lands og til vands.

Inspektion til lands fra helikopter, i bil og til fods

7 gange årligt overflyver Energinets teknikere ledningsnettet. 5 af gangene sker det i ca. 100 meters højde, 2 af gangene i 20-25 meters højde.

5 gange om året inspiceres ledninger fra bil. Som en del af inspektionen kontrolleres der for lækager.

Overvågning fra helikopter

Teknikerne undersøger, om der graves i områder nær ledningerne, eller om der foregår andre aktiviteter, der kan medføre skade på gasledningen

4 gange om året inspiceres udvalgt ledningsstrækninger ved fodpatruljering.

Ved inspektionerne kontrolleres, at:

  • afmærkningsstanderne fortsat er synlige
  • planter ikke vokser med dybdegående rodnet over gasledningen
  • gravearbejde uden ansøgning ikke foregår, eller er foregået
  • nybyggeri - eller andre uønskede aktiviteter - er i gang i nærheden
  • spor af gas ikke kan måles ved forebyggende sikkerhedskontrolmålinger

På grundlag af inspektionerne laver Energinet en rapport til vurdering af, om der skal foretages udbedring.

Inspektion til vands sker fra specialskib med mini-ubåd eller dykkere

Energinet undersøger rørets overflade, men det kontrolleres også, at røret ligger vel forankret i havbunden og ikke har været udsat for, at underlaget er skyllet bort eller, at røret er blevet undermineret.

Survey hav

Dykkerinspektion er en vigtig del af kontrollen med ledninger under vandet.

Hvert 4. år foretager Energinet i samarbejde med eksterne leverandører surveys på ledninger i Storebælt og Lillebælt. Surveys foretages fra et specialskib. Målingen af, hvor røret ligger, gennemføres enten ved hjælp af en fjernstyret mini-ubåd eller i særlige tilfælde en visuel dykkerinspektion.

sørør tværsnit

Sørørene er af stål. De er 76 cm i diameter med en vægtykkelse på minimum 12 mm.

Inpektionstyper

Til lands foregår inspektion ved overflyvning, i bil og til fods.

Til vands sker det via mini-ubåd eller dykkere

Kontakt