Hvad vil det sige at være ikke-beskyttet kunde?

EU-lovgivning betyder, at ikke alle gaskunder er garanteret at få leveret gas, hvis der opstår en krise i gassystemet.

Ingen garanti for forsyning af gas ved en alvorlig forsyningskrise

Ikke-beskyttede kunder er ikke garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise, og kriseniveauet Emergency erklæres i det danske gassystem. Erklæres der Emergency i det danske gassystem vil Energinet vurdere, om de konkrete forhold gør det nødvendigt helt eller delvist at afbryde gasforsyningen til ikke-beskyttede kunder.

 

Den danske forsyningssikkerhedsmodel

 

Udpegning af ikke-beskyttede kunder

Hvert år udpeges de gasforbrugere, som vil være ikke-beskyttede for det kommende gasår (1. oktober til den 30. september det efterfølgende år). Udpegelsen foretages af Energinet og sker på baggrund af kriterier fastsat af Energistyrelsen.

 

Bekendtgørelse nr. 1349 af 27. november 2023 om varetagelse af gasforsyningssikkerheden

 

Har din virksomhed et årsforbrug over kubikmetergrænsen?

Overstiger din virksomheds årlige naturgasforbrug den af Energistyrelsen offentliggjorte kubikmetergrænse, udpeges din virksomhed som ikke-beskyttet kunde. Energinet offentliggør hvert år senest den 1. maj, hvilke virksomheder, der vil være ikke-beskyttede kunder gældende fra den 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.

LISTE OVER IKKE-BESKYTTEDE KUNDER FOR GASÅRET 2024/2025

Energinet har den 30. april 2024 offentliggjort listen over ikke-beskyttede kunder for gasåret 2024/2025 (1. oktober 2024 til 30. september 2025). 

Generelle spørgsmål om reglerne om varetagelse af gasforsyningssikkerhed kan sendes til Energistyrelsen på mailadressen gasteam@ens.dk. 

LISTE OVER IKKE-BESKYTTEDE KUNDER FOR GASÅRET 2023/2024

Energinet har den 27. april 2023 offentliggjort listen over ikke-beskyttede kunder for gasåret 2023/2024 (1. oktober 2023 til 30. september 2024).

Energinet har den 20. september 2023 opdateret listen over ikke-beskyttede gaskunder på hjemmesiden for gasåret 2023/2024. Årsagen er, at Energinet har truffet afgørelse for ikke-beskyttede gaskunder, der jf. § 5, stk. 6, i BEK nr. 962 af 27/09/2012 har anmodet om at blive beskyttede gaskunder for det kommende gasår. 6 ikke-beskyttede gaskunder har anmodet om at blive beskyttede gaskunder. Energinet har imødekommet 1 anmodning. Alle ikke-beskyttede kunder, der har anmodet om at blive beskyttede, har modtaget en individuel afgørelse.

Energinet har den 12. oktober 2023 opdateret listen over ikke-beskyttede gaskunder på hjemmesiden for gasåret 2023/2024. Årsagen er, at Energinet har truffet fornyet afgørelse i en konkret sag i relation til § 5, stk. 6, i BEK nr. 962 af 27/09/2012.

Periode Kubikmetergrænsen
Gasår 2024/2025

0,7 mio. m³ ved øvre brændværdi på 12,157 kWh/m³

Gasår 2023/2024

2,0 mio. m³ ved øvre brændværdi på 12,157 kWh/m³

Gasår 2022/2023 2,3 mio. Nm3/år
Gasår 2021/2022 2,6 mio. Nm3/år
Gasår 2020/2021 2,4 mio. Nm3/år

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2024/2025

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2023/2024

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2022/2023

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2021/2022

Liste over ikke-beskyttede kunder - gasåret 2020/2021  

Afdækning af risiko

Er du udpeget som ikke-beskyttet kunde, skal du selv sørge for at afdække risikoen for et længerevarende svigt i gasforsyningen. Du bør derfor overveje, hvad risikoen for et forsyningssvigt har af betydning for din virksomhed, og hvorvidt I har behov for et alternativ.

 

Link til Energistyrelsens hjemmeside: Risikovurdering af det danske gassystem

 

Reduceret nødforsyningstarif

Ikke-beskyttede kunder skal selv afdække risikoen for forsyningssvigt. Derfor er nødforsyningstariffen for ikke-beskyttede kunder lavere end den, som beskyttede kunder skal betale.

 

Nødforsyningstariffer