Gasforsyningen under genopbygning af Tyra-gasfeltets anlæg i 2019-2023/2024

Tyra-feltets anlæg i Nordsøen er midlertidigt lukket for at blive genopbygget. I perioden mellem september 2019 og vintersæsonen 2023/2024 vil der ikke komme gas fra Tyra-gasfeltet og kun små mængder fra Sydarne-gasfeltet.

Med idriftsættelsen af Baltic Pipe forbindelsen i oktober 2022 får danske og svenske forbrugere primært norsk gas og biogas som forsyningskilde.

Gasforsyningen under genopbygning af Tyra-platformen 2019-2024

Tyra-feltets anlæg har siden 1987 været den vigtigste forsyningskilde til danske og svenske gasforbrugere. Nedlukningen skyldes, at Tyra-feltets anlæg siden etablering er sunket ca. 5 meter.

Der er voksende fare for, at en såkaldt '100 års-bølge' kan ramme feltet. Det er grunden til at Tyra bliver genopbygget, for at der fortsat kan hentes gas op i den danske del af Nordsøen.

Tyra-feltets anlæg ejes af DUC, som står for Dansk Undergrunds Consortium. Energiselskabet TotalEnergies Denmark ejer størstedelen af Tyra.

I hvilken periode vil Tyra være lukket ned for genopbygning?

Tyrakomplekset lukker ned for produktionen af gas under genopbygning i perioden 19. september 2019 til vintersæsonen 2023/2024. Læs mere om projektet på TOTAL's hjemmeside.

Hvad betyder det for danske og svenske forbrugere, at Tyra lukker ned?

Det kommer danske og svenske forbrugere sandsynligvis ikke til at mærke. Den primære forsyningskilde var i første del af genopbygningsperioden gas fra Tyskland kombineret med de danske gaslagre. Efter oktober 2022 er den primære forsyningskilde gas fra Norge via Baltic Pipe. Når markedsaktørerne udnytter kapaciteten i gassystemet optimalt, vil der være tilstrækkelig kapacitet i gassystemet til at forsyne det danske og svenske gasmarked.

Er der gas nok?

Ja – Når blot kapaciteten i gaslagrene bliver udnyttet og lagrene ikke bliver tømt for tidligt i vintersæsonen – og det skal markedsaktørerne sørge for – så er der gas nok. Gassen vil komme fra gaslagrene sammen med gas fra Tyskland til de danske og svenske forbrugere. Når gaslagrene er fyldte, kan de rumme knap 0,8 mia. m3 gas, hvilket svarer til ca. 25 % af årsforbruget i Danmark og Sverige.

Forbindelsen til Tyskland betyder, at vi i dag har den højeste forsyningssikkerhed nogensinde, hvor vi får gas både fra Nordsøen og fra Tyskland. Vi bliver afhængige af forsyningen fra Tyskland i genopbygningsperioden, så der kan opstå situationer, som sætter systemet under pres – specielt hvis det bliver meget koldt, og forbruget samtidig er højt.

Kan vi få forsyningsproblemer?

Gassystemet vender tilbage til en situation med én primær forsyningskilde fra Tyskland suppleret med opgraderet biogas og gas fra gaslagrene. Gasforbindelsen til Tyskland er udbygget i 2013, men hvis vintrene under genopbygningen af Tyra-anlæggene bliver ekstra hårde, kan forsyningen blive udfordret.

Kan mit gasfyr tåle gassen fra Tyskland?

Ja - Dit gasfyr er indstillet til at håndtere gaskvaliteten indenfor en gasspecifikation, som er gældende for al gas, der kommer til Danmark og Sverige. Du kan læse mere om gaskvalitet her.

Vil der være nok gas i gaslagrene om vinteren til en nødforsyningssituation?

Ja - Energinet vil i de år, hvor Tyra er lukket ned, reservere ekstra gas i gaslagrene, bl.a. ved at sikre et nødlagervolumen i gaslagrene, som kan dække beskyttede forbrugeres forbrug i 30 kolde døgn

Hvad betyder det for gasprisen?

Prisen kan muligvis komme til at stige i spidsbelastningsperioder, hvilket kan synes negativt, hvis man er gasforbruger. Men de højere priser vil samtidigt trække gas til det danske og svenske gasmarked og dermed understøtte forsyningen, hvis gassystemet bliver presset.

Prisen på gas i Danmark og Sverige følger typisk markedsprisen i det øvrige Europa, men hvis det bliver koldt og der opstår en flaskehals mod Tyskland vil prisen i Danmark og Sverige stige.

Hvad har Energinet gjort for forsyningssikkerheden?

Som infrastrukturejer varetager Energinet Gas TSO forsyningssikkerheden ved at stille tilstrækkelig kapacitet til rådighed i det danske gassystem, overvåge forsyningssituationen og informerer myndigheder og markedsaktører.

Desuden understøtter Energinet anvendelse af infrastrukturen gennem markedsregler. Eksempelvis indfører Energinet bla. 2 væsentlige ændringer i markedsreglerne:

  1. Balancesystemet er en afgørende del af markedsreglerne og for at sikre de rette incitamenter på gasmarkedet til, at der bliver transporteret gas til Danmark bliver prisloft og -bund for ubalancepriser fjernet, så priserne kan udvikle sig frit i forhold til forsyningssituationen.
  2. Ny prisformel træder i kraft, så markedsdeltagerne dels tager de rette dispositioner for at undgå en nødforsyningssituation, og dels skal sikre, at markedet kun bruger nødgas som sidste udvej i en nødforsyningssituation.

 

For at sikre tilstrækkelig kapacitet på en kold dag har Energinet's gaslager foretaget en mindre investering og udvidet kapaciteten på gaslageret i Lille Torup, så der kan trækkes mere gas ud af lageret.

Har Energinet overvejet at få sejlet flydende gas - altså LNG-gas til Danmark?

Ja – men beregninger viser, at en løsning, hvor der bliver sejlet gas til Danmark, vil være forbundet med så høje omkostninger, at det ikke vil kunne betale sig.

Hvad sker der med vedligeholdelsesarbejde på transmissionssystemet i perioden?

Energinet sørger for at planlægge arbejdet med vedligeholdelse, så det så vidt muligt kommer til at ske før eller efter den periode, hvor Tyra er lukket ned.

Kan biogas hjælpe på forsyningssituationen?

Ja - I perioden for Tyra-genopbygningen forventes produktionen af biogas at medvirke til en forbedret forsyningssituation. Prognoserne viser, at mængden af biogas, der opgraderes til gasnettet, kan dække en større og større del af det danske gasforbrug. I starten af 2019 udgør mængden af biogas i gassystemet det der svarer til ca. 10% af det danske gasforbrug.

Hvad sker der, hvis der alligevel pludselig ikke er gas nok i en periode?

Det er Energinets mål at formidle et klart og forståeligt billede af situationen og de udfordringer, der kan opstå.

Hvis der trods af alle anstrengelser og forberedelser viser sig en situation, hvor markedet må kaste håndklædet i ringen i forhold til at forsyne forbrugerne, har Energinet en forpligtelse til at forsyne alle såkaldte beskyttede gaskunder med gas i minimum 30 dage. Man er som almindelig dansk forbruger en beskyttet gaskunde.