Spørgsmål og svar om gasforsyning under genopbygningen af anlæg på Tyra-feltet

Find svar på spørgsmål om genopbygning af anlæg på Tyra-gasfeltet i Nordsøen i perioden fra september 2019 til juli 2022

Hvilken periode vil Tyra være lukket ned for genopbygning?

Mærsk har udsendt en meddelelse til gasmarkedet om, at Tyrakomplekset lukker ned og at nedlukningen af produktionen under genopbygning vil ske i perioden 19. september 2019 til 1. juli 2022.

 

Kan vi få forsyningsproblemer?

Gassystemet vender tilbage til en situation med én primær forsyningskilde fra Tyskland suppleret med opgraderet biogas og gas fra gaslagrene. Gasforbindelsen til Tyskland er udbygget i 2013, men hvis vintrene under Tyra renoveringen bliver ekstra hårde, kan forsyningen udfordres.

Du kan løbende holde dig ajour med forsyningssituationen her.

 

Hvad betyder det for danske og svenske forbrugere, at Tyra lukker ned?

Det kommer danske og svenske forbrugere sandsynligvis ikke til at mærke. Den primære forsyningskilde i genopbygningsperioden bliver gas fra Tyskland kombineret med de danske gaslagre. Når markedsaktørerne udnytter kapaciteten i gassystemet optimalt, vil der være tilstrækkelig kapacitet i gassystemet til at forsyne det danske og svenske gasmarked.

 

Er der gas nok?

Ja – Når blot kapaciteten i gaslagrene bliver udnyttet og lagrene ikke bliver tømt for tidligt i vintersæsonen – og det skal markedsaktørerne sørge for – så er der gas nok. Gaslagrene forsyner sammen med gas fra Tyskland de danske og svenske forbrugere, og når de er fyldte, kan de rumme knap 0,8 mia. m3 gas, hvilket svarer til ca. 25 % af årsforbruget i Danmark og Sverige. Forbindelsen til Tyskland betyder, at vi i dag har den højeste forsyningssikkerhed nogensinde, hvor vi får gas både fra Nordsøen og fra Tyskland. Vi bliver afhængige af forsyningen fra Tyskland i genopbygningsperioden, så der kan opstå situationer, som sætter systemet under pres – specielt hvis det bliver meget koldt og forbruget samtidig er højt.

 

Gør Energinet noget for at sikre mere lagerplads i de danske gaslagre?

Energinet har undersøgt mulighederne og omkostningerne forbundet med at udvide kapaciteten i gaslageret ved Stenlille.  Det har vist sig at være for dyrt i forhold til den gevinst, det vil give. Derimod kan Energinet leve op til EU-forsyningssikkerhedsforordningens krav til tilstrækkelig kapacitet på en kold dag ved en mindre investering i kapacitetsudvidelse på gaslageret i Lille Torup.

 

Vil der være nok gas i gaslagrene om vinteren til en nødforsyningssituation?

Energinet vil i de år, hvor Tyra er lukket ned, reservere ekstra gas i gaslagrene, bl.a. ved at sikre et nødlagervolumen i gaslagrene, som kan dække beskyttede forbrugeres forbrug i 30 kolde døgn.

 

Hvad sker der med vedligeholdelsesarbejde på transmissionssystemet i perioden?

Energinet sørger for at planlægge arbejdet med vedligeholdelse, så det så vidt muligt kommer til at ske før eller efter den periode, hvor Tyra er lukket ned.

 

Har Energinet overvejet at få sejlet LNG-gas til Danmark?

Ja – men beregninger viser, at en løsning, hvor der bliver sejlet gas til Danmark, vil være forbundet med så høje omkostninger, at det ikke vil kunne betale sig.

 

Hvad betyder det for gasprisen?

Prisen kan muligvis komme til at stige i spidsbelastningsperioder, hvilket kan synes negativt, hvis man er gasforbruger. Men de højere priser vil samtidigt trække gas til det danske og svenske gasmarked og dermed understøtte forsyningen, hvis gassystemet bliver presset.

Prisen på gas i Danmark og Sverige følger typisk markedsprisen i det øvrige Europa, men hvis det bliver koldt og der opstår en flaskehals mod Tyskland vil prisen i Danmark og Sverige stige.

 

 

Kan biogas hjælpe på forsyningssituationen?

Ja - I perioden for Tyra-renoveringen forventes produktionen af biogas at medvirke til en forbedret forsyningssituation. Prognoserne viser, at mængden af biogas, der opgraderes til gasnettet, kan dække en større og større del af det danske gasforbrug.

 

Kan vi ikke bare få produceret mere biogas?

 

Tendensen for opgraderet biogas på gasnettet er i en positiv udvikling. Biogas i gasnettet er en vigtig brik i den grønne omstilling, så biogassen vil udgøre en vigtigere og vigtigere faktor i gasnettet. Tilslutningen af nye biogasanlæg til gasnettet sker efterhånden som anlæggene bliver klar til det.  

 

Kan mit gasfyr tåle gassen fra Tyskland?

Ja - Dit gasfyr er indstillet til at håndtere gaskvaliteten indenfor en gasspecifikation, som er gældende for al gas, der kommer til Danmark og Sverige. Du kan læse mere om gaskvalitet her.

 

Hvad sker der, hvis der alligevel pludselig ikke er gas nok i en periode?

Det er Energinets mål at formidle et klart og forståeligt billede af situationen og de udfordringer, der kan opstå. 
 
Hvis der trods af alle anstrengelser og forberedelser viser sig en situation, hvor markedet må kaste håndklædet i ringen i forhold til at forsyne forbrugerne, har Energinet en forpligtelse til at forsyne alle såkaldte beskyttede gaskunder med gas i minimum 30 dage. Man er som almindelig dansk forbruger en beskyttet gaskunde.

Kontakt

Fakta om Tyra

Tyra-feltets anlæg har siden 1987 været den vigtigste forsyningskilde til danske og svenske gasforbrugere.

Nedlukningen skyldes, at Tyra-feltets anlæg siden etablering er sunket ca. 5 meter.

Der er voksende fare for, at en såkaldt '100 års-bølge' kan ramme feltet. Derfor skal Tyra genopbygges, når der fortsat skal hentes gas op i den danske del af Nordsøen.

Tyra-feltets anlæg ejes af DUC, som står for Dansk Undergrunds Consortium.

 

Fandt du det svar du ønskede?

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret ovenfor er du velkommen til at kontakte os.
Send e-mail