Gas data efter døgnet

Rigtige data til tiden giver transportkunderne den bedste mulighed for at vurdere, hvor meget de bliver faktureret efter måneden. Data efter døgnet vurderes ved hjælp af et måltal.

Opgørelsen over måltal oplyses hver måned 

Måltallet er et samlet tal for leveringsprocent og kvalitetsprocent. Leveringsprocenten viser i hvor høj grad data er leveret til tiden og kvalitetsprocenten viser hvor rigtige de leverede data er. 

Energinet bliver målt på data til distributionsselskaberne:

  • MR data

Energinet bliver målt på data til transportkunderne:

  • Timeaflæst gasdata
  • Ikke-timeaflæst gasdata, prognose

Distributionsselskaberne bliver målt på data til Energinet:

  • Timeaflæst gasdata
  • Ikke-timeaflæst gasdata
  • Data for overgangspunkter mellem distributionsområder
  • Ændringer i linepack

Forventningerne til måltal er at for:

  • Distributionsselskaberne ligger måltallet over 96%
  • Energinet ligger måltallet over 98%

Vælg virksomhedsnavn og område fra listen.

Grafen viser måltal for det valgte område for de seneste 6 måneder.
Se måltal og leveringsprocenter og kvalitetsprocenten, der ligger til grund for måltallet i tabellen under grafen.

Kontakt

Dataforklaring

Leverings%. efter døgnet
Leveringsprocent for data efter døgnet

Leverings% efter md.
Leveringsprocent for data efter måneden

Leverings% gns.
Gennemsnittet af leveringsprocent for data efter døgnet og data efter måneden

Kvalitets% efter døgnet
Kvalitetsprocent for data efter døgnet

Måltal
Et samlet tal for den gennemsnitlige leveringsprocent (L) og kvalitetsprocent (Q), der beregnes som 100-(100-L)-(100-Q)