Fallback procedurer hvis datakommunikation om gas svigter

Hvis dataudvekslingen mellem distributionsselskabet, Evida, og Energinet ikke fungerer skal Evida og Energinet bruge kontaktinformationen på listen herunder til at komme i kontakt med hinanden.

Modtagere af data ved alternative kommunkationsformer:

Selskab Kontakt  Kontaktperson Åbningstid på ikke-arbejdsdage
 Energinet

kontrolcenter-gas@energinet.dk
tlf: 7070 1961

 Energinet Kontrolcenter Gas  Åbent

 Evida Syd

gasdata@evida.dk
tlf:7026 7096

 Vagtansvarlige  08:00-24:00
 Evida Nord gasdata@evida.dk
tlf: 7021 0314
 
 Vagtansvarlige  07:00-11:30
 Evida Fyn

gasdata@evida.dk
tlf: 7026 7096

 Vagtansvarlige  08:00-24:00

 

Fallback bestemmelser i tilfælde af alternativ kommunikation end EDI

Der er udarbejdet et fælles regelsæt for Distribution og Transmission, som skal benyttes såfremt Edi-meddelelserne ikke er modtaget korrekt, eller hvis data indeholder fejl.

Fallback procedurer for EDI-meddelelser