Gasdata i løbet af døgnet

Rigtige data til tiden er vigtige for transportkunderne for at kunne balancere gasmængderne på markedet. Leveringsprocenterne for gasdata er udtryk for i hvor høj grad data er leveret til tiden. Kvaliteten af data viser rigtigheden af de leverede data.

Opgørelsen over om data er kommet til tiden og rigtigheden af data oplyses hver måned

5 gange i døgnet rapporterer distributionsselskaberne i Danmark timeaflæst gasdata, og Energinet modtager og videreformidler disse data til transportkunder. Energinet udarbejder forecast for ikke-timeaflæst forbrug per transportkunde og sender det til transportkunderne på samme tidspunkter som for timeaflæst forbrug.Transportkunder anvender data til at balancere egne mængder ind og ud af gassystemet og de kompenseres i form af tilbagebetaling, hvis data ikke er leveret som forventet.

Leveringsprocenten viser i hvor høj grad data er leveret til tiden og kvalitetsprocenten viser hvor rigtige de leverede data er.

Forventningerne til rigtige data til tiden er at:

  • Leveringsprocenter ligger over 98%
  • Kvalitetsprocenter ligger over 98% for timeaflæst forbrug og 96% for den samlede kvalitet for timeaflæst og ikke-timeaflæst forbrug. 

Leveringsprocent:

Distributionsområde September 2022
 Evida SV (Tidligere Dansk Gasdistribution Vest) 88,8%
 Evida SØ (Tidligere Dansk Gasdistribution Øst) 89,5%
 Evida NØ (Tidligere HNM GasNet, Hovedstaden)  88,1%
 Evida NV (Tidligere HMN Gasnet, Jylland) 88,0%
 Evida F (Tidligere Dansk Gasdistribution Fyn) 89,3%
 Energinet 95,9%

 

Kvalitetsprocent:

Distributionsområde September 2022
 Evida SV (Tidligere Dansk Gasdistribution Vest) 96,7%
 Evida SØ (Tidligere Dansk Gasdistribution Øst) 98,5%
 Evida NØ (Tidligere HNM GasNet, Hovedstaden) 96,3%
  Evida NV (Tidligere HMN Gasnet, Jylland) 95,8%
 Evida F (Dansk Gasdistribution Fyn) 97,2%
 Energinet

80,0%

Kontakt