Gasmåler

Gaskvalitet

På denne side introduceres du til Energinets gaskvalitets data, love og regler samt målemetodikken. På siden er findes flere pdf'er som kan downloades og bruges som baggrundsviden vedrørende gaskvalitet. Derudover findes der links til live datasæt på portalen energidataservice.

Gaskvalitet

Rammerne for Gaskvalitet bestemmer gassens egenskaber i det danske system og måles og registreres af Energinet.

Gassen skal til enhver tid opfylde Det Danske Gasreglement og kvalitets specifikationerne i Regler for Gastransport

Kvaliteten af gassen i det danske gassystem er fastlagt af Sikkerhedsstyrelsen i Gasreglementet i Bekendtgørelsen for Gaskvalitet. Gassen kan komme direkte fra Nordsøen, importeret fra Tyskland, fra biogasanlæg efter opgradering eller fra gaslagrene i Lille Torup og Stenlille. Forbrugerne kan få levet gas, der er en blanding fra flere forsyningskilder.

Gassens sammensætning kan tilgås offentligt til ethvert tidspunkt

Gaskvaliteten kan præsenteres på mange forskellige måder. Gassammensætning og tilhørende beregnede gaskvalitetsparametre for gassen opgives ud fra Egtved gående mod øst, og dermed det sted hvor gassammensætningen er mest repræsentativ for den leverede gas i Danmark. På Energidataservice.dk har vi lagt seks datasæt op der formidler gaskvalitetsdata om den gas der er på transmissionsnettet. Links til disse kan findes på denne side. Der er desuden lagt en quick guide til Energidataservice længere nede på siden.

Gassens sammensætning kan ændres over tid og kan være forskellig fra de kilder, der leverer til transmissionsnettet. Der er i Faktablad for Gaskvalitet lavet et overblik over de primære naturgaskilders gaskvalitet samt prognose for gaskvalitet i den kommende tid. Gassens sammensætning i Danmark vil til en hver tid afhænge af hvilke forsyningskilder der leveres gas fra og hvor store mængder der kommer fra hver kilde. 

Der tilføres opgraderet biogas på flere distributionsnet og derfor kan gassen, der leveres til forbrugere være opgraderet biogas eller en blanding af ren naturgas fra transmissionsnet og tilført lokalt opgraderet biogas.

Har du interesse for den konkrete gaskvalitet for gas leverede fra distributionsnettene kan du tage fat i distributionsselskabet EVIDA.

For at få yderligere information om de forskellige parametre for gaskvalitet samt målepunkter for gaskvalitet se dokumentet Måling af gaskvalitet.

Her findes en kort quick guide til nogle af de mest essentielle funktioner på energidataservice.dk

Quick guide til Energidataservice