Rammer for gaskvalitet

Regler for gaskvaliteten er bestemt i Gassikkerhedsloven og Regler for Gastransport . Det er ikke alle parametre der er direkte regler for, men er dækket indirekte af andre krav.

Lovgivning

Gassens sammensætning varierer meget afhængig af forsyningskilde og dets egenskaber har stor betydning for gasapparaterne, hvad enten det er i for private husholdninger eller industrien. For at sikre både forsyningen og forbrugerne er gaskvaliteten detaljeret reguleret.  Der er forskellige regler afhængig af hvor gassen skal bruges. For gassen hos forbrugerne er reglerne beskrevet i Bekendtgørelsen om gaskvalitet, som udsendes af Sikkerhedsstyrelsen, og for gassen i transmissionsnettet Regler for Gastransport som Energinet udsender. 

Mere information og links til lovgivningen kan findes her

Gassikkerhedsloven

Kvaliteten af gassen i det danske gassystem er fastlagt af Sikkerhedsstyrelsen i Gassikkerhedsloven med Bekendtgørelse om gaskvalitet - BEK nr 230 af 21/03/2018.

Bekendtgørelsen fastsætter krav til kvaliteten af brændbare gasser, der indgår ved brug af gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel i henhold til anvendelsesområdet i gassikkerhedsloven.

 

Regler for gastransport

Gassen skal til enhver tid opfylde Gasloven og kvalitets specifikationerne i Regler for Gastransport, som også dækker de overordnede markedsregler på gasmarkedet i Danmark. I Appendix 1 i Regler for Gastransport er reglerne for den leverede naturgas beskrevet. Den juridisk bindende version er den engelske.

Appendix 1, hvori gaskvaliteten er specificeret kan downloades her