Gasmarked

Kerneområderne for forskellige aktører på gasmarkedet varierer alt efter den rolle, som de forskellige selskaber udfylder på gasmarkedet. Der er forskel på, om selskaberne ejer infrastrukturen, eller om de transporterer gassen og handler med energien, indtil den bliver tilgængelig for den enkelte forbruger.

Alle kommercielle aktører på det danske gasmarked skal være registreret i Energinets centrale aktørregister, som alle aktører kan få adgang til online, når de har underskrevet en rammeaftale og en "Online Access Agreement".

Grossistmarked for gas (Shippers)

Mere for transportkunder på det danske gasmarked på den engelske del af hjemmesiden.
Shippers

Aktørregister og Energinet Online

Energinet online og det centrale aktørregister er en fælles selvbetjeningsportal for aktører på gasmarkedet i Danmark.
Energinet Online