Fora

Samarbejde på gasmarkedet sker via etablerede fora, som Energinet er vært for.

Arrangementer for interessenter i hele forsyningskæden for gas bliver afholdt flere gange om året.

Et samarbejdsforum for hvert led i forsyningskæden

Det er muligt for interessenter at påvirke udviklingen på gasmarkedet og bionaturgas ved at deltage i samarbejdsfora. Herunder kan du læse om de forskellige typer af fora på gasområdet.

  • Aktørforum
  • Aktørforum
  • Grøn gas forum
  • Detailmarkedsforum
  • Industriforum

Aktørforum

Nuværende og potentielle transportkunder af gas og andre professionelle gasmarkedsaktører samt myndigheder bliver fire gange årligt inviteret til at deltage i aktørforum også kaldet Shipper's Forum 

Fokus på aktørforum for gas er orientering og dialog om nuværende og kommende markedsregler på gasområdet.

Aktørforum på gas foregår på engelsk

Aktørforum 2021 i Ballerup holdes kl. 13.00-16.00:

11. marts

10. juni

9. september

9. december

Mere information samt præsentationer fra tidligere findes på den engelske del af hjemmesiden.

Grøn gas forum

Hele kæden af interessenter og kunder fra produktion af råvarer til brug af slutproduktet bliver inviteret til at deltage i Energinets forum med fokus på at styrke udviklingen af markedet for grøn gas. Det sker gennem inddragelse, dialog og samarbejde med kunder og interessenter.

Næste Grøn Gas Forum:

Der er ikke fastsat dato for næste Grøn Gas Forum.

Tidligere afholdte arrangementer:

Se præsentationen fra den 18. september 2018

Se præsentationen fra Grøn Gas Forum den 14. marts 2018.

Præsentation fra Grøn Gas Forum i Erritsø den 31. oktober 2017.

Detailmarkedsforum

Gasleverandører, tredjeparter så som it-leverandører, distributionsselskaber og myndigheder bliver inviteret til dette åbne forum om udviklingen på gasdetailmarkedet.

Én gang årligt inviterer Energinet til dialog om den aktuelle udvikling på detailmarkedet for gas og afstemme forventningerne blandt interessenterne.

Næste detailmarkedsforum:

Der er ikke fastsat dato for næste detailmarkedsforum.

 

Industriforum

Større industrivirksomheder i Danmark får på dette industriforum indblik i det aktuelle forsyningsbillede for gas.

På Industriforum diskuteres, hvordan Energinet fremadrettet bedst muligt opretholder en høj forsyningssikkerhed for virksomheder i Danmark.