Gasmarkedsmodel

Den danske gasmarkedsmodel er sammensat som en entry-exitmodel

Markedsmodellen består af entry- og exitpunkter, virtuelle handelspunkter og et fælles lagerpunkt

 

Den danske gasmarkedsmodel

Entry- og exitpunkter, hvor gassen kommer ind eller ud af landet:

  • 4 entrypunkter i Nordsøen, Nybro, Ellund og den fælles balancezone med Sverige (JBZ), hvor gassen kan komme ind til Danmark og Sverige.
  • 1 entrypunkt for bionaturgas - RES Entry punkt - hvor transportkunderne virtuelt kan føre bionaturgas og andre typer vedvarende energin ind i transmissionsystemet.
  • 4 transit exitpunkter i Nybro, Ellund, Faxe og den fælles balancezone med Sverige (JBZ), hvor naturgassen kan eksporteres ud af Danmark og Sverige.

Virtuelle handelspunkter, hvor de professionelle markedsaktører kan handle med gas:

  • 2 virtuelle handelspunkter for gas; Gas Transfer Facility (GTF) og Exchange Transfer Facility (ETF), hvor transportkunderne kan handle med gas.

Lagerpunktet for levering ind og ud af gaslagrene:

  • 1 fælles lagerpunkt, som dækker over lagrene i henholdsvis Stenlille og Lille Torup. Her kan lagerkunderne lægge gas på lager og trække den ud igen.