Gasleverandørportal

Gasleverandører kan online få adgang til data. Distributionsselskabet Evida har en leverandørportal og hos Energinet er alle gasleverandører registreret i aktørregistret

Selvbetjeningssystemet hos distributionsselskabet Evida hedder Gasleverandørweb. 

Oplysningerne, som findes på selvbetjeningsløsningen hos distributionsselskabet er:

  • Online adgang til stamdata
  • Man kan bestille forbrugsprofiler for timeaflæste målersteder 
  • Man kan efterspørge de oplysninger, der er nødvendige, når kunder ønsker at skifte leverandør

Det kræver blot et skriftligt samtykke fra forbrugeren, inden man indhenter oplysninger.

Godkendte gasleverandører kan få brugernavn og adgangskode hos distributionsselskabet Evida.