Vil du være gasleverandør?

Nye gasleverandører skal indgå en rammeaftale med Energinet, indgå aftaler med distribution - Evida - og en grossist, have et it-system, der er godkendt til EDI-kommunikation og oplyse priser på Gasprisguiden.

Kravene til dig som gasleverandør på det danske gasmarked

Regler og vilkår for gasleverandørerer beskrevet i "Regler for Gasdistribution". Gasleverandører skal indledningsvis opfylde 4 krav for at blive aktiv på det danske gasmarked.

Du skal

  1. indgå en rammeaftale (bilag 3 til Regler for gastransport) med Energinet ved først at indsende en registreringsformular
  2. indgå en gasleverandøraftale med netejer også kaldet distributionsselskabet Evida.
  3. have et it-system, der er godkendt til EDI-kommunikation
  4. have tilknyttet en grossist - en transportkunde - der kan forsyne dig med gassen fra transmissionssystemet.

Information til gasleverandører

Detaljeret information om adgang til data, markedsregler, markedsdialog mv. findes på Evidas hjemmeside.

Alle gasleverandører skal have et GLN

Identifikationsnummeret GLN (Global Location Number) anvendes som identifikationsnummer i it-systemer. 

Hvis din virksomhed ikke allerede har et GLN kan nummeret fås ved at kontakte GS1 Denmark. Se nærmere på www.gs1.dk

GLN skal indtastes sammen med øvrige oplysninger fx virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger i optagelsesformularer.

Registrer dig som gasleverandør.

Udfyld registreringsformularen og vedhæft den i en email til Energinet, som udarbejder en rammeaftale, du skal underskrive.
Email