100 % biogas tilført gassystemet er dokumenteret med oprindelsesgarantier

Energinet har udstedt de første oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder. Alle ejere af anlæg, der opgraderer biogas til gassystemet har anmodet om at få udstedt oprindelsesgarantier efter VE-direktivets artikel 19. Energinet er udstedelsesansvarlig og oprindelsesgarantier danner et solidt fundament for den grønne markedsmodel til dokumentation af den grønne værdi i gassen.

Den største ændring i dokumentationen er, at der nu på alle oprindelsesgarantier fremgår, om det biogasanlæg eller opgraderingsanlæg, hvor gassen kommer fra, har modtaget investeringsstøtte. Den information var ikke en del af dokumentationen på certifikaterne tidligere.

For anlægsejere og handlere af oprindelsesgarantierne er der sket en anden ændring i form af brugerbetaling. Det betyder, at Energinet opkræver et gebyr for at være med i ordningen for oprindelsesgarantier. Gebyrerne skal dække de direkte omkostninger, som Energinet har i forbindelse med ordningen.

Implementeringen af VE-direktivet har medført nye retningslinjer og standardaftaler på området, som ligger på Energinets hjemmeside.

 

Solidt fundament for videreudvikling af oprindelsesgarantier

Den gældende ordning, der nu er implementeret i Danmark danner et solidt fundament for videreudvikling af oprindelsesgarantierne. 

I løbet af 2022 forventer Energinet at indlede en dialog med markedsaktører for at afdække særlige behov for yderligere information og anvendelsesmuligheder for oprindelsesgarantier på VE-gas tilført gassystemet i Danmark. 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.