Er biogassen tilført det danske gasnet bæredygtig?

Ja – al biogas, som tilføres gassystemet i Danmark, bliver nu ekstra tjekket, så de oprindelsesgarantier, som Energinet udsteder, der dokumenterer produktionen, er udstedt på et ekstra solidt grundlag.

Biomassen fra anlæggene, der får udstedt Energinets oprindelsesgarantier, bliver nu verificeret en gang årligt af et antal verifikatorer, som Energistyrelsen vurderer lever op til at kunne udføre kontrollen.

Al dansk biogas tilført gasnettet dokumenteres via oprindelsesgarantier, og Energistyrelsen har indført, at alle ejere af biogasopgraderingsanlæg tilsluttet gasnettet skal indberette og dokumentere, at biomassen anvendt efter 1. juli 2021 lever op til VE-direktivets bæredygtighedskrav:

  • Den mængde biogas, der allerede er certificeret af eksempelvis RED Cert eller ISCC, ikke skal dokumenteres yderligere. 
  • Den mængde biogas, der ikke er certificeret, skal verificeres af en 3. parts verifikator.

Der er ingen grund til at bede om dokumentation to gange, når man kan genbruge 

Energistyrelsen bæredygtighedskrav gør, at Energinets krav om revisorerklæring bortfalder for over 50 ejere af anlæg, der tilfører biogas til gasnettet. Alle anlægsejere er orienteret om, at det hidtidige krav om revisorerklæring i forbindelse med gasoprindelsesgarantier for anvendt biomasse bortfalder. 

I august måned 2022 svarede andelen af biogas i gassystemet til 28,7% af det danske gasforbrug, og biogas er således en vigtig kilde til vedvarende energi i gasnettet. Energinet ser dermed stor værdi i, at der ikke er nogen tvivl om, at alt dansk biogas, som blev produceret i det sidste halvår af 2021 og fremover er bæredygtigt. Kravet om 3. parts verifikation er således med til at styrke, at biomassen lever op til bæredygtighedskriterier. 

 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.