Biogasanlæg set fra oven

Bliver biogas tilført gassystemet produceret uden statsstøtte?

Ja – der tegner sig et billede af, at en stigende mængde biogas tilført gassystemet produceres støttefrit. Med den oplysnings på gasoprindelsesgarantier understøtter oprindelsesgarantierne en mere markedsbaseret udvikling.

Der produceres efterhånden biogas i Danmark, der kan dække over 35% af det danske gasforbrug og en del af den biogas bliver nu tilmed produceret uden pristillæg fra Energistyrelsen.

Af de 58 anlæg der tilfører opgraderet biogas til gassystemet i Danmark er der nu i alt 14 biogasanlæg, der i 2022 og 2023 har frasagt støtten for dele af deres produktion og dermed produceret den del af deres biogas støttefrit.

Se listen over biogasanlæg, der tilfører biogas til gassystemet.

Energinet har hver måned fået information fra anlæggene om, at de har frasagt sig støtten og med bekræftelse fra Energistyrelsen udsteder Energinet oprindelsesgarantier, hvor det lige netop fremgår, at der er tale om grøn værdi, der er produceret støttefrit.

Af de 14 biogasanlæg, der delvist har frasagt sig produktionsstøtten, er der 2 anlæg, der på et tidspunkt har modtaget investeringsstøtte. Det fremgår også af oprindelsesgarantierne, at de så kun har fået investeringsstøtte.

Stigende frasigelse af støtte åbner for en mere markedsbaseret udvikling

I løbet af hele 2022 blev 96 GWh tilført uden pristillæg. I år til og med april måned er mængden kommet op på 99 GWh. Det tyder på en stigende interesse for at afsætte biogas via gassystemet produceret uden statsstøtte.

Indtægten for oprindelsesgarantierne på biogas tilført gassystemet er også med til at nedsætte produktionsstøtten i Danmark. Her regulerer Energistyrelsen støtten ud fra sektorens estimerede indtægter på oprindelsesgarantier. Så oprindelsesgarantierne er ikke blot med til at muliggøre salg af støttefri biogas, men også at produktionsstøtten til anlæggene reduceres. Dermed understøtter oprindelsesgarantierne en mere markedsbaseret udvikling af sektoren.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.