Der bliver sat pris på gasoprindelsesgarantier

Når Energinets certifikater til sommer bliver til oprindelsesgarantier for biogas tilført gassystemet medfører det brugerbetaling på ordningen. Betalingen er en af de ændringer, der følger i kølvandet på implementeringen af VE-direktivets artikel 19, som omhandler oprindelsesgarantier. Energistyrelsen er ved at udarbejde ny bekendtgørelse på området.

Energinet vil benytte lejligheden til at invitere til et certifikatarbejdsgruppemøde den 8. april 2021 kl. 12:00 for at belyse de nye tiltag, der skal implementeres på baggrund af den nye bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. juli i år. 

Certifikatarbejdsgruppemøde for kontohavere og andre interesserede

Et af formålene med mødet er ønsket om tilbagemelding fra kontohavere på bl.a. den betalingsmodel, der kommer til at ligge bag brugerbetalingen. Ud over brugerbetalingen for kontohavere, skal der indføres information for hvert biogasanlæg, som tilfører gas til gassystemet, om de har modtaget investeringsstøtte. Den information skal fremgå af oprindelsesgarantierne. Desuden vil Energinet som udsteder få en øget tilsynsrolle med ordningen.

Foreløbig dagsorden og tilmelding til møde den 8. april 2021 

Mødet bliver afholdt online via Teams den 8. april 2021 kl. 12:00-14:00.
 

 

Der arbejdes på en dansk lovgivning på området

Der er bredt politisk flertal for at indføre oprindelsesgarantiordning på gas til sommer. Oprindelsesgarantier ses generelt som at bidrage til at reducere omkostningerne ved omstilling til vedvarende energi. 

Regeringen holder fast i den nuværende model, at det er muligt at modtage støtte og få oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier udstedes således til vedvarende energi, uanset om produktionen har modtaget støtte eller ej – men det skal tydeligt fremgå af oprindelsesgarantierne.

Energinet hjælper Energistyrelsen med at udarbejde en bekendtgørelse på området, hvor mange detaljer for den fremtidige lovbundne ordning for oprindelsesgarantier på både el og gas fastlægges.

Målet er, at den nuværende ordning for bionaturgascertifikater skal operere efter de nye krav, der overordnet i VE-direktivet er vedtaget på EU-plan, og som skal implementeres i national lovgivning til sommer. Det betyder, at den nuværende certifikatordning pr. 1. juli i år bliver at betragte som oprindelsesgarantier for biogas tilført gassystemet ligesom det er tilfældet med oprindelsesgarantier for el. 

 

 

 

 

Kontakt

Certifikatarbejdsgruppen

Gruppen har tidligere drøftet udviklingen for certifikater på biogas tilført gassystemet.

Energinet har siden 2011 drevet certifikatordningen på området som en frivillig ordning.

Til sommer bliver ordningen ændret i forbindelse med implementering af VE-direktivets paragraf 19, der omhandler oprindelsesgarantier.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.