Længe ventet Grøn Gas Forum afholdt online for første gang

Torsdag den 22. oktober 2020 blev dagen, hvor Grøn Gas Forum fik sin digitale debut. Denne gang foregik det via Teams og deltagerne fik ny information om de mest aktuelle emner på området for den grønne gas leveret via gasnettet.

Grøn gas forum 22-10-2020

Under normale omstændigheder ville deltagerne få muligheden for at mødes fysisk enten i Ballerup eller Erritsø. Den online mødeform tiltrak nogenlunde samme antal deltagere, som ved et fysisk møde, og indbød til mindst lige så god dialog som sædvanlig om mange interessante emner.

Præsentationen og optagelse fra mødet er klar

Du kan hente præsentationer her på siden, og fra ca. 10 minutter inde i arrangementet er der også en lydoptagelse af arrangementet.

Ny biogaspulje skal støtte biogas og andre grønne gasser

Der var gode indlæg fra Energistyrelsen om den kommende gasstrategi og om arbejdet med at udforme den nye støtteordning for opgraderet biogas og andre grønne gasser. 

Den gamle ”åben dør” ordning for støtte til biogas tilført gasnettet er ophørt i 2020 og erstattes af en ny udbudsmodel. Den nye biogaspulje skal støtte biogas på gasnettet og andre grønne gasser ved at supplere den grønne elproduktion. Udbudsordningen skal sikre konkurrence og lavere støtteniveau og bidrage til omstilling af processer, der ikke kan elektrificeres. Når ordningen er fuldt ud implementeret forventes den at bidrage med ca. 10 PJ grøn gas til gasnettet.

Energinet involverer interessenter til planlægning af gassystemet

Energinet orienterede om arbejde med planlægning og håndtering af biogasudbygning i Gas TSOen. Planlægningen af arbejdet er i høj grad afhængig af indspark fra interessenter for at få det rette billede af behovet for den fremtidige planlægning for gassystemet. Energinet inviterer i den forbindelse til endnu et online-møde den 20. november 2020.

WEBINAR: Udviklingsbehov i el- og gasnettet frem mod 2040

Gode perspektiver for biogas til transport

Afslutningsvis forsikrede Frank Rosager fra Biogas Danmark om, at der er rigelig biogas til alle og fortalte om nye rammer for VE i transport. Peter Bredkær Engelbrektsen fra Arla gav et indblik i deres – gode - erfaringer med biogas i distributionslastbiler, som kører på gas fra gasnettet med dokumentation af grøn gas via certifikater.

Energinet forventer at holde Grøn Gas Forum igen om ca. 6 måneder. Alle gode forslag til form, emner eller oplægsholdere til næste gang er velkomne og kan sendes til enten Jeppe Bjerg (jbg@energinet.dk) eller Dorte Kristiansen (dgk@energinet.dk).

Kontakter

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.