Ny rapport viser omkostningseffektive veje til at dekarbonisere Europas gassystem frem mod 2050

Gas for Climate offentliggør i dag rapporten ’Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050’, som viser forskellige veje til, hvordan det Europæiske gassystem kan dekarboniseres ved hjælp af investeringer i storskala brint og biogas.

Pathway rapporten bygger videre på en tidligere Gas for Climate rapport: ’The optimal role for gas in a net-zero emissions energy system’ fra 2019, der analyserede en kosteffektiv omstilling mod et fuldt integreret og klimaneutralt europæisk energisystem.

Rapporten undersøger hvilke investeringer og innovationer, der skal ske for at realisere målet om 55% drivhusgasreduktion i 2030 og et klimaneutralt Europa i 2050. Analysen giver konkrete anbefalinger til en styrket klima- og energipolitik fra EU for at sætte gang i udviklingen. Der peges bl.a. på storskala produktion af brint og biogas, sektorkobling og øget iblandingskrav af vedvarende gasser i gasnettet. Sidstnævnte er et område, hvor Danmark allerede er på forkant.

De grønne gasser er på vej. Danmark er fortsat et foregangslang for vedvarende energi. Denne nye rapport viser vejen frem for Europa, hvor Danmark på mange måde er ”foran”. Biogas og i stigende grad grøn brint skal forsyne industrier og tung transport, lyder det fra direktør for Energinet Gas TSO, Torben Brabo.

Fokusset på sektorkobling og den rolle gassystemet kan spille i fremtidens energisystem er ikke nyt for Energinet, hvor dette har været på dagsordenen i længere tid:

Resultaterne ligger er i tråd med de seneste års perspektivanalyser fra Energinet. Kraftig udbygning med vind, vil foruden øget elforbrug, give muligheder for brint og PtX byggeklodser. Den nationale udvikling skal kobles med ny brintinfrastruktur, der kobler markederne, og udbygger de grønne energimarkeder, siger Brabo.
 
Analysen fremlægger tre spor for udviklingen, hvor der kigges på hhv. det nuværende udviklingsspor for EU, et accelereret udviklingsspor, og udviklingsspor baseret på global handling, hvor lande uden for EU adopterer lignende klimastrategier og ambitioner for vedvarende energi.
 
Et scenarie med optimal produktion af brint og biogas kan medføre årlige besparelser på omkring 217 milliarder euro i 2050 på tværs a Europa, i forhold til et ’minimum gas’ scenarie.
 
Dette accelererede udviklingsspor fordrer en skalering af produktionen af biogas og opstart af brintprojekter frem mod 2030. Derfra frem mod 2040 skal de første CCSU integrerede brintprojekter igangsættes, samtidig med at efterspørgslen udbredes og der ses en øget iblanding af biogas i gasnettet. Frem mod 2050 skal der etableres dedikerede biogas og brintinfrastruktur fra regionalt til EU-niveau. Dette skal resultere i en komplet udfasning af naturgas frem mod 2050, hvor alle forbrugere i stedet er forsynet med brint og biogas, eller har valgt andre alternativer.
 
Gas for Climate-partnerskabet er et samarbejde mellem ti europæiske gastransmissionsselskaber, som hver især er førende indenfor sektorkobling og integration af grønne gasser som biogas og brint fra vedvarende energi. Rapporten blev lanceret i dag i Bruxelles på et webinar.
 
Rapporten findes her.

 

Kontakt

GAS FOR CLIMATE

Gas for Climate blev stiftet i 2017 for at analysere og informere om den rolle, som grøn gas spiller i et fremtidigt energisystem der lever op til Paris-aftalens mål. Gas for Climate Group består af 10 førende europæiske gastransmissionsselskaber: Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, OGE, Snam, Swedegas and Teréga og to biogasforeninger: European Biogas Association og Consorzio Italiano Biogas.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.