Nyt kort viser kraftig grøn gas vækst i Europa

Som led i Gas Tso’ens deltagelse i Gas Infrastructure Europe (GIE) har Energinet leveret data til et nyt kort over alle kendte europæiske bionaturgasanlæg.

Den danske udvikling inden for opgraderet biogas er de sidste år gået stærkt. I marts 2020 udgjorde biogas tilført nettet 15 % af det danske gasforbrug og i sommers blev der en enkelt dag målt en tilførsel til gasnettet på 35 % af det samlede danske gasforbrug. Biogassen spiller således i dag en reel rolle for den danske gasforsyningssikkerhed og omstillingen til et grønt gassystem. 

Vi er nået langt i Danmark, og på europæisk plan sker der også meget. Det fremgår netop af et nyt kort over alle kendte europæiske anlæg, som leverer bionaturgas til nettet. Kortet er udarbejdet af GIE i samarbejde med European Biogas Association (EBA), med databidrag fra blandt andre Energinet.

”Gas Infrastructure Europe – GIE – arbejder for Parisaftalen og et klimaneutralt EU i 2050. I GIE samarbejder Energinet med europæiske infrastrukturejere om at understøtte den grønne omstilling af gassystemet, gennem emner som biogas, brint, netplanlægning, oprindelsesgarantier, mv. Det nye kort bekræfter at fremdriften i grøn gas i Europa er signifikant”, udtaler Torben Brabo, direktør i Gas Tso.

Væksten på det europæiske marked for biogas til kraftvarme er fladet ud de seneste år. Anderledes ser det ud for biogas tilført gasnettet, hvor udviklingen i 2018 forsatte med en vækstrate på 13 % i nye installationer. I slutningen af 2018 var der 610 aktive anlæg. 

Kortet fremlægger specifikke detaljer om de enkelte anlæg og de omkringliggende gasnet, herunder feed-in kapaciteter, biomasse input, og opgraderingsteknologier.

Kortet kan findes her, hvor der også kan læses mere om bionaturgas og tilhørende infrastruktur.

Kontakt

GIE & EBA

GIE er bestående af 69 medlemmer fra 26 europæiske lande som repræsenterer industrien for gasinfrastruktur, herunder europæiske Tso’er og gaslagre.

EBA arbejder for at repræsentere vedvarende gas i Europa og er bestående af et netværk på over 100 nationale organisationer, vidensinstitutter og virksomheder.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.