Hvordan går det med oprindelsesgarantier på VE-gas til Sverige?

En stor del af den biogas, der er tilført gassystemet i Danmark, er de seneste år eksporteret til Sverige. Det er dokumenteret via danske gasoprindelsesgarantier. En afgørelse fra EU domstolen ser nu ud til at have indflydelse på eksporten i år.

Energinet fører tilsyn med annulleringer af gasoprindelsesgarantier, og annulleringer sker i Energinets registreringssystem, når oprindelsesgarantier bliver solgt. Tallene for den mængde oprindelsesgarantier, som markedsaktørerne annullerer til Sverige tyder nu på, at der er en tendens til reduktion i eksporten til Sverige.

Sammenlignet med de to seneste år var salget til Sverige ikke markant anderledes i starten af 2023 – helt frem til april måned. Nu lader det til, at den betragtelige andel af de danske oprindelsesgarantier, der hidtil er solgt i Sverige, er ved at blive reduceret.

I maj og juni måned i år er der solgt betydelig færre danske oprindelsesgarantier i Sverige end de samme måneder i 2021 og 2022, og i juni måned ligger eksporten på ca. ¼ sammenlignet med mængden i 2022.

Udviklingen giver en indikation af, at en afgørelse fra EU domstolen har medført ændrede rammer for biogas i Sverige. Det ser ud til at have påvirket salget. Hidtil har biogas fået indirekte statsstøtte i Sverige ved at fritage forbrugerne for CO2-afgift.

Grafen viser, at nedgangen i salget til Sverige de seneste måneder sammenlignet med de samme måneder to år før tyder på en nedadgående tendens i salget af oprindelsesgarantier til Sverige.

GOs er forkortelsen for den engelske betegnelse for oprindelsesgarantier (Guarantees of Origin). Grafen viser, at nedgangen i salget til Sverige de seneste måneder sammenlignet med de samme måneder to år før tyder på en nedadgående tendens i salget af oprindelsesgarantier til Sverige.

Kontakter

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.