Grøn gas kan bevæge sig over flere grænser

De første gasoprindelsesgarantier bliver nu eksporteret via en europæisk gashub. Midt i februar måned, når nye retningslinjer forventes at træde i kraft, bliver det muligt for aktører at overføre dokumentation i form af oprindelsesgarantier på VE-gas via hubben til 5 lande, som er medlem af ERGaR samarbejdet. Midt i februar måned forventer Energinet, at nye retningslinjer med yderligere specifikationer træder i kraft.

Samarbejdet i ERGaR består af lande i Europa, hvor Holland, Slovakiet, Storbritannien, Tyskland og Østrig har etableret adgang til en fælles gas hub. Det tyske marked har været kendt land for mange aktører i flere år baseret på en bilateral aftale mellem det tyske register Dena og Energinet. Nu er den bilaterale aftale erstattet af en generel aftale mellem registrene i ERGaR-samarbejdet.

2023 blev et rekordår for overførsler af oprindelsesgarantier til Denas register. Hidtil har det svenske marked været mest attraktivt, men i 2023 blev der overført oprindelsesgarantier til dokumentation af 2.570 GWh grøn gas til Dena og 2.195 GWh blev annulleret på grænsen til Sverige.

Energinet arbejder hen imod eksportmuligheder via hubs for at sikre en transparent og troværdig registrering af transaktioner mellem de lande, hvor der er et nationalt register til oprindelsesgarantier.

Indtil videre er det fortsat muligt at annullere oprindelsesgarantier til eksport på grænsen til Sverige og Tyskland (Europa). Det vil dog ændres i takt med flere lande får implementeret oprindelsesgarantiregistre og bliver tilknyttet fælles hubs.

Hidtil har der ikke været import til Danmark. Muligheden for import er også oprettet. Her gælder dog en regel om, at Energinet vil importere oprindelsesgarantier, der opfylder kravene i VE-direktivets artikel 19 om oprindelsesgarantier og er udstedt af en national udpeget udsteder. Af landene i ERGaR samarbejdet bliver import derfor eksempelvis muligt fra registret i Holland.

Flere nye tiltag på Europæisk plan i nær fremtid

Der er grøde i den fremtidige regulering og digitale infrastruktur for handel med grøn gas i Europa, hvor ny lovgivning støtter op om et fælles marked for grøn gas. EU’s medlemslande har blandt andet besluttet at oprindelsesgarantier skal benyttes til salg og deklaration af grøn gas af gasleverandører i hele Europa.

Sideløbende indføres  en fælles EU database – Union Database - (UDB) for handel med bæredygtig grøn gas over grænser. Med henblik på at sikre et troværdigt og transparent marked deltager Energinet blandt andet i arbejdet med at udvikle fælles standarder og registre for oprindelsesgarantier, og sammen med ERGAR og europæiske partnere at sikre sammenhæng med Unionsdatabasen.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.