Energinet og Gasunie offentliggør forundersøgelse af brintinfrastruktur

Energinet og Gasunie offentliggør et teknisk forstudie for transport af brint via en 350-450 km rørledning fra Esbjerg eller Holstebro i Danmark til Hamborg i Tyskland. Undersøgelsen viser, at en sådan forbindelse kan etableres trinvist og omkostningseffektivt ved konvertering af eksisterende gasrørledninger. Med undersøgelsen ønsker Gasunie og Energinet at invitere til markedsdialog vedr. perspektiverne for eksport af grøn brint fra Danmark til tysk industri.

Danmark har store ressourcer indenfor vedvarende energi, særligt havvind, som kan bruges til produktion af grøn brint. Efterspørgslen på brint er dog relativt begrænset i Danmark. Det tyske efterspørgselspotentiale overgår til gengæld målene for grøn brintproduktion i Tyskland. Derfor bliver Tyskland nødt til at importere store mængder brint.

Dette studie viser, at brinttransport fra Danmark til Tyskland kan udvikles i flere trin. Dermed kan netværkets kapacitet øges over tid som reaktion på udviklingen i markedet. Den første fase af netværket kan realiseres uden pipeline-komprimering, som udgør et stort omkostningsparameter i transport af gas. Opbygning af et første netværk uden kompressorer reducerer både indledende anlægsinvesteringer og driftsomkostningerne. Hertil kan ca. 50-60% af forbindelsen realiseres ved at genanvende eksisterende gasrørledninger, hvilket resulterer i betydelige omkostningsbesparelser.

 ”Vores fælles analyse viser, at 10-25% af det fremtidige tyske brintbehov kan importeres via dette mulige netværk mellem Danmark og Tyskland. Forbindelsen fra Danmark er et vigtigt element i projektet HyPerLink - brintrygraden, som Gasunie udvikler i Nordtyskland ”- Jens Schuman, administrerende direktør for Gasunie Deutschland

Afhængig af hvor meget brint der eksporteres fra Danmark til Tyskland, kan transport af brint via et dedikeret brintnetværk være en omkostningseffektiv løsning. Værdien af den dansk-tyske forbindelse stiger, hvis den er forbundet til et større brintnet i Tyskland og dermed når et større potentielt marked. I henhold til den tyske netværksudviklingsplan kan Hamburg allerede være tilsluttet et sydgående brintnetværk i 2025.

”Opbygning af en brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland kan ske, hvis markedet efterspørger det. Og vi ser gode perspektiver i en forbindelse til Tyskland, både når det kommer til at understøtte den nationale PtX-efterspørgsel i Danmark og imødekomme et tysk importbehov. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som skal undersøges nærmere”- Torben Brabo, administrerende direktør for Energinet Gas TSO. 

For at videreudvikle initiativet ønsker Energinet og Gasunie at indlede en markedsdialog mhp. på at få klarere signaler fra markedet om potentialet for et tysk-dansk brintnetværk. Gasunie og Energinet afholder et åbent webinar den 25. maj, hvor de vigtigste resultater af undersøgelsen præsenteres efterfulgt af en Q&A-session.

Registrering til webinaret kan gøres her.

 


Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.