Energinet opfordrer til kommentarer på ny standard for oprindelsesgarantier

Det er nu muligt at læse og frem til den 9. februar 2023 at kommentere på den reviderede standard for oprindelsesgarantier. Siden januar 2020 har en udvidelse af standarden været under udarbejdelse af europæiske eksperter på området. Nu har Dansk Standard offentliggjort et udkast af dokumentet til kommentering.

Opdateret CEN-standard

Hidtil har den europæiske standard på området – CEN EN 16325 – været gældende for oprindelsesgarantier relateret til elektricitet. Ifølge VE-direktivet skal standarden gælde for el, gas inklusive brint og varme/køling. Det dokument har Dansk Standard nu offentliggjort et udkast til.

Standarden er vigtig for ensartet dokumentation af vedvarende energi

VE-direktivet henviser til standarden for at sikre en ensartet dokumentation af den vedvarende (grønne) energi, der bliver handlet både internt i hvert EU-land og over grænser mellem EU-lande. For markedsaktører er det vigtigt at have tiltro til at et produkt lever op til en vis standard uanset, hvor produktet kommer fra. Det gør denne standard vigtig for markedsaktører, som et led i den påkrævede dokumentation for at handle med grøn energi.

Energinet har fulgt arbejdet med udarbejdelsen af standarden og vil tilbyde markedsaktører et informationsmøde, for at anskueliggøre de forskellige afsnit af standarden og opfordre til kommentering direkte til Dansk Standard.

Indtil den 23. februar 2023 kan alle medlemslandes standardiseringsorganisationer kommentere på det offentliggjorte udkast til standarden for oprindelsesgarantier. I Danmark har Dansk Standard behov for input til den kommentering, som de skal byde ind med.

Sådan giver du din mening til kende

Kommenteringen sker via Dansk Standards høringsportal, hvor du skal etablere en brugeradgang for at dowloade en pdf af standarden og få mulighed for at kommentere på dokumentet.

Kontakt

CEN - European Committe for Standardization

CEN udvikler europæiske standarder og arbejder for at fremme frivillig, teknisk harmonisering i Europa.

Når europæiske standarder vedtages, bliver de automatisk gældende i alle medlemslandene. Der er 35 medlemmer i CEN. Medlemmerne er de nationale standardiseringsorganisationer. I Danmark er det Dansk Standard.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.