Energinet udvikler nu en ny type oprindelsesgarantier for e-gas

Med Energistyrelsens bekendtgørelse, der er trådt i kraft den 1. juli 2023, er bestemmelserne nu fastsat for at udstede oprindelsesgarantier for brint. De dokumenterer, at en given mængde brint er fremstillet med vedvarende energikilder. Energinet udvikler nu en ny type oprindelsesgarantier for VE-gas i gassystemet.

De første oprindelsesgarantier, som Energinet er ved at udvikle og designe, er for e-metan – eller om man vil: e-gas. Det er oprindelsesgarantier, der skal dokumentere den del af gassen i gassystemet, der bliver produceret som Power-to-Gas. Selve brinten omdannes til metan inden gassen tilføres gassystemet.

Forbrugerne køber således fortsat gassen transporteret i gassystemet fra deres gasleverandør, men det nye er, at det vil være muligt at få dokumentation for den del af gassen, der er konverteret fra grøn strøm via et elektrolyseanlæg. Til det bruger gasleverandøren oprindelsesgarantier for e-gas.

Både Energinet og Energistyrelsen bliver udstedere af nye typer oprindelsesgarantier. Energinet for den brint, der transporteres via gassystemet og Energistyrelsen for den brint, der transporteres udenfor gassystemet. For brint transporteret i dedikerede brintrør er det endnu ikke afgjort, hvem der skal udstede oprindelsesgarantier til den tid.

Etablering af ny brintoprindelsesgarantiordning har været efterspurgt af brintbranchen, og er udviklet under Energistyrelsen i tæt dialog med og høring af branchen. I den indledende fase afholdt Energinet i samarbejde med Energistyrelsen en Open Door Lab, som afsæt til arbejdet.

Strømmen til brintproduktion skal overholde 3 kriterier

Ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse står det nu klart, at den strøm, der skal anvendes til Power-to-Gas-produktion af e-gas, skal overholde 3 overordnede krav:

  1. Strømmen skal stamme fra vedvarende kilder som vind, sol eller biomasse
  2. Dokumentationen for strømmen i form af oprindelsesgarantier på strøm skal være udstedt i samme budzone, eller i en nabobudzone til det elektrolyseanlæg, der producerer e-gassen
  3. Eloprindelsesgarantierne er udstedt senest tre måneder før brintproduktionen
    .

Disse 3 kriterier skal alle være opfyldt og dokumenteret før Energinet kan udstede oprindelsesgarantier for e-gas. Samme dokumentation skal være til stede før Energistyrelsen kan udstede deres brintoprindelsesgarantier. Dokumentationen er tilgængelig i Energinets oprindelsesgarantisystem for strømproduktion.

Energinet forventer at være klar til at udstede de første oprindelsesgarantier for e-gas i løbet af 4. kvartal 2023 når det første anlæg efter planen leverer til nettet.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.