Hvornår kommer den nye standard for oprindelsesgarantier?

Udkastet til en ny CEN-standard har været i høring, blev forkastet og kommentarerne fra høringen er mange. Dog fortsætter arbejdet med at udarbejde en ny standard for oprindelsesgarantier.

I starten af året blev første udkast til en europæisk standard for oprindelsesgarantier gældende for el, gas inklusive brint og varme/køling nedstemt i Europa. Standarden havde været i offentlige høring via Dansk Standard i Danmark, og tilsvarende høringer var foretaget i de andre europæiske lande. Sammen med forkastningen af det første udkast er der kommet omkring 450 kommentarer til udkastet – nogle med konkrete nye tekstforslag.

Den europæiske arbejdsgruppe har siden da arbejdet på at gennemgå alle kommentarer, og det arbejde fortsætter efter sommerferien.

Hvornår kan vi så forvente en færdig standard på området?

Det afhænger af flere faktorer, hvornår en standard kan være klar, men arbejdsgruppen har udarbejdet to forskellige scenarier:

  • Optimistisk set er det muligt at færdiggøre standarden, så den kan blive klar i første halvdel af 2024. Det forudsætter dog afklaring og enighed om alle 450 kommentarer inden udgangen af 2023.

  • Pessimistisk set kan der gå yderligere 6-7 måneder, hvilket medfører, at standarden først er klar i slutningen af 2024 eller i starten af 2025.

Energinet deltager fortsat i arbejdet med fokus på gasoprindelsesgarantier, og repræsentationen på gasområdet er blevet styrket af deltagelse af Biogas Danmark.

Hidtil har den europæiske standard på området – CEN EN 16325 – kun været gældende for eloprindelsesgarantier, og indtil en ny standard træder i kraft er det denne standard, der er gældende for elområdet. Mens vi venter på den fælles standard, har Energistyrelsen annonceret en bekendtgørelse med kriterier for brintoprindelsesgarantier her til sommer.

Kontakt

CEN - European Committe for Standardization

CEN udvikler europæiske standarder og arbejder for at fremme frivillig, teknisk harmonisering i Europa.

Når europæiske standarder vedtages, bliver de automatisk gældende i alle medlemslandene. Der er 35 medlemmer i CEN. Medlemmerne er de nationale standardiseringsorganisationer. I Danmark er det Dansk Standard.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.