Ny grøn gas på gassystemet uden statsstøtte

Den første power to gasproduktion er en realitet på Nature Energys biogasanlæg i Glansager. Energinet er klar til at kunne dokumentere oprindelsen af gassen fra to af Danmarks største energiaktører - Andel og Nature Energy. De er gået sammen om at gøre Power-to-X kommercielt bæredygtigt. Her understøtter Energinets oprindelsesgarantier en mere markedsbaseret udvikling.

Projektet i Glansager går ud på at anvende strøm via et elektrolyseanlæg. Her dannes brint og ilt og brinten tilsættes Nature Energys anlæg til at øge produktionen af gas, som bliver tilført gassystemet.

Læs mere om projektet i Glansager.

Produktionen af e-metan sker uden statsstøtte

Ejernes mål er at producere støttefri e-metan, hvor salget af specielle e-metan oprindelsesgarantier skal understøtte en merpris. Energistyrelsen udbetaler produktionsstøtte til den tilførte gas, men kun den del, der stammer fra biogas. Den ekstra mængde fra elektrolyseanlægget er ikke i dag berettiget til støtte.

Allerede nu bliver stadig større mængder grøn gas i gasnettet produceret uden støtte. Gassen kan afsættes pga. den ekstra grønne værdi for slutkunden.

Energinet har hver måned fået information fra anlæggene om, at de har frasagt sig en del af støtten og udsteder oprindelsesgarantier, hvor det lige netop fremgår, at der er tale om grøn værdi, der er produceret støttefrit.

Tendens til mere ustøttet biogasproduktion

Siden 2022 hvor de første mængder grøn gas blev registreret uden statsstøtte, er der nu sket en udvikling i den mængde gas, som biogasanlæggene tilfører gassystemet. 15 anlæg har i løbet af 2023 valgt at producere en den af deres biogas tilført gasnettet uden statsstøtte.

I 2022 lå mængden uden statsstøtte på 96 GWh. I 2023 til og med medio oktober er den mængde øget til 265 GWh. Sammenlignet med den totale mængde tilført grøn gas i år udgør den støttefri andel ca. 4,5%.
Det tyder på en stigende interesse for at producere biogas uden statsstøtte via gassystemet.

Indtægten for oprindelsesgarantierne på biogas tilført gassystemet er med til at nedsætte produktionsstøtten i Danmark. Her regulerer Energistyrelsen støtten ud fra sektorens estimerede indtægter på oprindelsesgarantier. Så oprindelsesgarantierne er ikke blot med til at muliggøre salg af støttefri biogas, men også at produktionsstøtten til anlæggene reduceres. Dermed understøtter oprindelsesgarantierne en mere markedsbaseret udvikling af sektoren.

Elforbruget i elektrolyseanlægget skal komme fra vedvarende energi

Det er vigtigt for markedsaktørerne, at de kan dokumentere, at den strøm, der anvendes i elektrolyseanlægget kommer fra vedvarende energi. For at det kan lade sig gøre har Energinet været i løbende dialog med aktørerne for at udveksle tanker og idéer for, hvordan processen kan forløbe, så Energinet sikrer en troværdig dokumentation.

Dokumentationen sker i form af en ny type gasoprindelsesgarantier, der adskiller sig fra de nuværende ved at synliggøre, at oprindelsen af gassen stammer fra vedvarende elproduktion. Energinet er ansvarlig for udstedelse af både el og gasoprindelsesgarantier og har derfor mulighed for at verificere, at den strøm, der skal anvendes til Power-to-Gas-produktion af e-gas, stammer fra vedvarende energikilder.

I starten af 2024 vil Energinet være klar til at udstede de første oprindelsesgarantier som dokumentation af power-to-gasproduktionen i form af e-gas oprindelsesgarantier, som følger den bekendtgørelse, der allerede nu er gældende også på brintområdet.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.