Skal salg af certifikater og gas følges ad?

Energinet Gas TSO foreslog i høringen af Regler for bionaturgascertifikater version 2.1, at der skulle være en tættere tilknytning mellem salg af certifikater og salg af gas. De nye regler træder i kraft i morgen den 1. juli og Energinet imødeser tilkendegivelser fra markedet om ikke at implementere netop dette krav.

Nye regler den 1. juli 2020

Alle foreslåede justeringer i regelsættet bliver implementeret pr. 1. juli, undtagen klausulen om tættere tilknytning mellem certifikater og gas.

De foreslåede ændringer i reglerne, der har været i høring var:

  • Skærpede krav til optagelse af nye kontohavere
  • Krav om at certifikater og gas følges ad
  • Længere frist for indlevering af revisorerklæring for anvendt biomasse fra 1. september til 1. december
  • Ændrede bestemmelser om korrektioner
  • Øget transparens om udstedte mængder og afsætningspunkt

Læs sammendrag af de indkomne svar på høringen

Efter høring i markedet har Energinet valgt at vente med at implementere en tættere tilknytning mellem salg af certifikater og salg af gas. Nøjagtig hvordan denne tilknytning giver bedst mening kræver yderligere analyser. Det vil derfor også efter 1. juli 2020 være muligt at sælge certifikater uafhængigt af salg af gas.

Intentionen med en nærmere tilknytning mellem gas og certifikater var ønsket om en fremtidig øget troværdighed i, at certifikatmodellen understøtter gasmarkedsmodellen, der tilsiger, at bionaturgas sælges ved dokumentation af certifikater. På den baggrund foreslog Energinet at indføre et udvidet krav i den årlige revisorerklæring om, at annullerede certifikater til forbrug i Danmark skal svare til et tilsvarende salg af grøn gas til slutforbrugere i Danmark.

Det var også anbefalet af Skattestyrelsen, at en sammenhæng mellem gas og certifikater vil være troværdighedskabende for certifikatmodellen.

Forslaget er taget af bordet indtil videre

Udviklingen af certifikatmodellen fortsætter. Det kommer til at ske i fortsat dialog med markedsaktørerne.

”Vi fortsætter dialogen med interessenter på certifikatmarkedet. Det betyder, at både markedsaktører og andre interessenter vil blive inddraget inden næste opdatering af reglerne. Formålet med nye tiltag er, at de skal bidrage til at bibeholde og fremme troværdigheden af certifikaterne og den nuværende og fremtidige handel med dem,” forklarer Områdeleder Jeppe Danø.

Effekten kan være negativ for fleksibiliteten i markedet

Generelt kommenterer høringssvarene, at den foreslåede justering i certifikatreglerne ikke tager hensyn til anvendelsen af certifikaterne på certifikatmarkedet i dag. Det vil påvirke allerede indgåede aftaler til danske virksomheder de næste år, men hvor der ikke også er indgået aftale om levering af den fysiske gas. 

Derudover kan ændringen fortolkes, så det kun vil være muligt at sælge certifikater til forbrug i Danmark, hvis man er gasleverandør, fordi det umiddelbart kun er gasleverandører som ville kunne dokumentere salg af gas og levering til slutkunder. 

Det anså flere markedsaktører ville være uheldigt. Grunden til det er at det ville udelukke de fleste producenter fra at markedsføre deres eget produkt til slutkunder til forbrugere i Danmark, da de ikke er gasleverandører. 

De andre ændringer fik ingen kommentarer

Den nye version af reglerne indeholder ellers justeringer, som ikke gav anledning til bemærkninger fra markedet og de sker nu, fordi de gældende regler har brug for en opdatering for at blive klar til det kommende VE-direktiv, der skal implementeres næste år.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.