Opdateret vision: Brintinfrastruktur kan dække hele Europa allerede i 2040

Infrastrukturejere fra 21 europæiske lande er blevet enige om en opdateret vision for brint på tværs af Europa. European Hydrogen Backbone-initiativet (EHB) har lanceret en opdateret vision for dedikeret infrastruktur til transport af brint. Backbone-initiativet har til formål at vise potentialet i storskala transport af brint i hele Europa.

Et tværeuropæisk brintnetværk på 40.000 km i 2040 vil forbinde 21 europæiske lande

Visionen er en opdatering af EHB-rapporten, der blev offentliggjort juli 2020, og som beskrev et netværk på 23.000 km, der dækker ni lande. 12 europæiske gasinfrastrukturvirksomheder har sidenhen tilsluttet sig arbejdet med at videreudvikle på brintnetværket, så den nu dækker en større del af kontinentet. Den nye vision vokser til et samlet netværksspænd på 40.000 km der forbinder 21 EU-lande. 

Kort over brintinfrastruktur 2040 European Hydrogen Backbone

Omkring 70 % af det foreslåede brintnetværk består af konverterede naturgasrørledninger (blå). Disse suppleres med nye rørledninger (gule), der forbinder lande med delvist underdimensionerede gasnet ift. deres forventede fremtidige brintefterspørgsel og -forsyning. De samlede investeringsomkostninger for den foreslåede 2040 Backbone forventes at være i omegnen af € 43-81 mia.

Visionen er en inspirationskilde og en mulig tidslinje

Backbone-initiativet viser potentialet i storskala transport af brint i hele Europa, hvilket kan være en inspirationskilde for aktører på udbuds- og efterspørgselssiden. Brinttransportruterne og tidslinjerne i EHB-kortene er indtil videre kun visioner, der viser, hvordan brintinfrastrukturen kan udvikle sig.

”Det endelige backbone-design og tidslinje afhænger af specifikke markedsforhold for både brint og naturgas. I Danmark er næste skridt at se mere på, hvor og hvornår behovet for brintinfrastruktur udvikler sig i tæt dialog med aktørerne i brintværdikæderne. Det skal ses i sammenhæng med samfundsøkonomien i den overordnede planlægning og udvikling af energisystemet” siger Stine Grenaa Jensen, områdeleder i Energinet Gas TSO.

De europæiske Hydrogen Backbone-partnere består af 23 gasinfrastrukturvirksomheder fra 21 EU-lande:

Creos Luxembourg

DESFA SA – Hellenic Gas Transmission System Operator

Elering

Enagás

Energinet 

eustream, a.s.

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Fluxys 

Gasconnect-Austria

Gasgrid Finland Oy 

Gasunie 

GAZ-SYSTEM

Gas Networks Ireland

GRTgaz 

National Grid

NET4GAS

OGE

ONTRAS Gastransport GmbH 

PLINOVODI d.o.o.

Trans Austria Gasleitung GmbH

Terega

Snam S.p.A. 

Swedegas AB

Støttet af: Guidehouse ES&I

 

 

 

 

 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.