Nye retningslinjer for gas-oprindelsesgarantier i stedet for regler

Den 1. juli 2021 bliver Energinets certifikater til oprindelsesgarantier for biogas tilført gassystemet. Det medfører nogle få ændringer. Blandt andet en tilføjelse på oprindelsesgarantierne, som ikke hidtil har været på certifikaterne, nemlig en oplysning om, hvorvidt biogasanlægget, hvor biogassen er produceret, har modtaget investeringsstøtte.

Andre ændringer foregår mere ”bagom scenen” i form af eksempelvis en brugerbetaling på ordningen. Betalingen er en af de ændringer, der følger i kølvandet på implementeringen af VE-direktivets artikel 19, som omhandler oprindelsesgarantier og den bekendtgørelse, der danner rammerne for oprindelsesgarantier i Danmark. 

Danske aktører på markedet fik allerede fra den 8. april 2021 mulighed for at indgå i dialog om de nye tiltag, der skal implementeres på baggrund af den nye bekendtgørelse. Det fremgik her, at brugerbetalingen helst skal være så omkostningsægte som muligt. Det har medført, at Energinet kommer til at opkræve både en fast årlig betaling og en variabel betaling baseret på antallet at udstedte oprindelsesgarantier og transaktioner.

Energinet offentliggør snarest muligt de kommende gebyrer på området.

Fra frivillig ordning til lovbunden opgave

Hidtil har certifikatordningen ikke haft et lovmæssigt grundlag, men oprindelsesgarantier anses for at bidrage til at reducere omkostningerne ved omstilling til vedvarende energi, så det er fortsat muligt både at modtage støtte og få oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier udstedes således til vedvarende energi, uanset om produktionen har modtaget støtte eller ej – men det skal tydeligt fremgå af oprindelsesgarantierne om produktionsanlægget har modtaget støtte.

Siden 2011 har Energinet udstedt certifikater som del af en frivillige ordning på området. Fra 30. juni 2021 træder Bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder i kraft. Det betyder, at ordningen herefter er reguleret af bekendtgørelsen.
 
Energinet har udarbejdet nye retningslinjer, som træder i kraft den 1. juli til erstatning for de regler, der hidtil har været på området. Til retningslinjerne hører et antal bilag, som er de samme som hidtil blot med tilføjelse af en ekstra vejledning i brugen af det registreringssystem, som anvendes til administration af oprindelsesgarantiordningen.
 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.