Hvad er forskellen på projektområde og arealreservation?

Hvis din ejendom ligger inden for projektområdet

Hvis du bor eller har en ejendom inden for projektområdet, kan din ejendom blive berørt af selve gasledningen, linjeventilstationer og arbejdsarealer.

Hvis din ejendom ligger inden for projektområdet, vil den også være omfattet af arealreservationen for landsplandirektivet (se nedenfor).

Hvis din ejendom ligger inden for arealreservationen i landsplandirektivet

På hver side af gasrørledningen vil der være en arealreservation, som svarer til den sikkerhedszone, der generelt findes omkring de store gastransmissionsledninger. Arealer, som ligger inden for denne zone, vil være omfattet af visse begrænsninger.  Der kan fx ikke opføres ny bebyggelse, vindmøller, veje mv. uden en forudgående vurdering af sikkerheden.

Arealreservationen i landsplandirektivet omfatter som udgangspunkt en zone på 250 meter på hver side af den forventede linjeføring for gasrørledningen. Når gasledningen er anlagt, vil arealreservationen blive indskrænket til 200 meter på hver side af gasrørledningen. Eksisterende byområder (byzone) er ikke omfattet af arealreservationen.