gaspael paa mark

Tariffer og betaling for gastransport

Transporttariffer, nødforsyningsbetaling og øvrige gebyrer for transport i transmissionsnettet fremgår af Energinets liste over tariffer. Transportbetalingen består af en uniform kapacitetstarif, jf. den af Forsyningstilsynet godkendte tarifmetode (www.forsyningstilsynet.dk). Energinet er underlagt en indtægtsrammeregulering, som administreres af Forsyningstilsynet.

Transporttarifferne er gældende fra 1. januar til 31. december, mens nødforsyningstarifferne er gældende i perioden fra 1. oktober til 30. september i det efterfølgende kalenderår.