gaspael paa mark

Tariffer og betaling for gastransport

Transporttariffer, nødforsyningsbetaling og øvrige gebyrer for transport i transmissionsnettet står i Energinets liste over tariffer. Transportbetalingen er sammensat af en kapacitetstarif og en variabel volumentarif og er regulerede af Forsyningstilsynet.

Perioden 1. oktober til 30. september i det efterfølgende kalenderår er den periode tarifferne typisk er gældende. Tarifmetoden godkendes af den regulerende myndighed, Forsyningstilsynet, hvis hjemmeside offentliggør den gældende metode.