Nødforsyningstariffer

Betaling for forsyningssikkerhed i form af nødforsyningstariffen er én af posterne på forbrugernes gasregning. Omkostningerne til indkøb af bl.a. reservation af plads i gaslagrene i Danmark dækkes gennem en separat nødforsyningsbetaling, som figurerer på Energinets prisblad.

Forbrugernes pris for nødforsyning medvirker til forsyningssikkerhed

Danske forbrugere er sikret forsyningssikkerhed via Energinets forpligtelse til at gøre brug af en række nødforsyningsredskaber, herunder at reservere plads i de to indenlandske undergrundslagre i Stenlille og Lille Torup. På den måde er alle forbrugere i Danmark som udgangspunkt lovpligtigt ”forsikrede” imod nødforsyningssituationer. Alle forbrugere er derfor med til at betale for nødforsyningsberedskabet.

Nødforsyningsberedskabet sker ved, at Energinet pålægger alle transporterede naturgasmængder til Danmark en nødforsyningstarif. Betaling for nødforsyning sker via distributionsselskaberne.
De største forbrugssteder har mulighed for at fravælge ”forsikringen” imod nødforsyningssituationer. Energinet gennemfører et udbud af afbrydelig nødforsyning. De forbrugssteder, det vinder i dette udbud, kan indgå aftale om afbrydelig nødforsyning direkte med Energinet.

 

 


Kontakt