Transparens

På denne side kan transportkunder på det danske gasmarked finde links til data omkring markedet. Energinet er forpligtet til at offentliggøre denne information i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.

Energinet tilbyder kapacitet i det danske gastransmissionssystem, allokerer gas til transportkunder og matcher flowet med tilstødende systemer. Find nedenfor links til de produkter og tjenester, Energinet tilbyder, links til tilstødende systemer samt links til Betingelser for gastransport på det danske gasmarked. Du kan også finde et link til Energinets tariffer og links til vedligeholdelsesplaner og Urgent Market Messages. Hvis du som transportkunde har spørgsmål eller har brug for yderligere supplerende oplysninger, er du velkommen til at kontakte os ved at skrive til gasinfo@energinet.dk.

BETINGELSER FOR GASTRANSPORT I DANMARK

Vejledning til hurtig søgning i Betingelser for gastransport i Danmark:

  • Lovgivningsreferencer, netværkskoder - side 9
  • Kapacitetsaftaler - kapitel 5
  • Nomineringer - kapitel 6
  • Allokeringer - kapitel 7
  • Balancering - kapitel 9
  • Reparation og vedligeholdelse - kapitel 10
  • Kvalitets- og leveringsspecifikationer - kapitel 11
  • Reduceret kapacitet - kapitel14
  • Nødsforanstaltninger - kapitel 15 & 16
  • Gebyrer, afgifter, fakturering - kapitel 17 & 18

FORSYNINGSSIKKERHED, VEDLIGEHOLDELSE OG AFBRYDELSER

Vedligeholdelse og gasdata garanterer de danske og svenske forbrugere en stabil gasforsyning uden afbrydelser.

Yderligere information om den danske model for forsyningssikkerhed  i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 994/2010.

Vedligeholdelse og Afbrydelser

Energinet offentliggør planlagte drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter i gastransmissionssystemet: