Gaskvalitet og -tryk

Reglerne for gaskvalitet definerer de fysiske krav til gassen i det danske system, som måles og registreres af Energinet. Gassen skal til enhver tid opfylde kravene fastsat i den danske gasregulering og specifikationerne i Betingelser for gastransport i Danmark.

Nedenfor findes links der beskriver relevante gasspecifikationer som brændværdi, Wobbe-indeks, mm.

Ansvaret for at overholde kravene for gaskvalitet ligger hos shipperne. Konsekvenserne for ikke at levere off-spec gas beskrives i klausul 11 i Betingelser for gastransport i Danmark.

Gebyrer for off-spec gas kan findes under Gældende tariffer (energinet.dk)

Gas, der transporteres i gastransmissionssystemet, skal overholde kravene specificeret Bilag 1 til Energinets Betingelser for gastransport i Danmark.

Yderligere information om gaskvalitet og kontaktoplysninger kan findes på Gaskvalitet (energinet.dk)

Gaskompositionen herunder Wobbe-indekset kan ses på: https://www.energidataservice.dk/tso-gas/GasComposition

Gaskvaliteten ved alle punkterne for tilførsels- og udgang til det danske gasmarked kan findes på https://www.energidataservice.dk/tso-gas/EntryExitGasquality

Trykkravene for gasnettet er specificeret i klausul 5 i reglerne for biogas Betingelser og rapporter (energinet.dk)