KAPACITET, NOMINERING, ALLOKERING OG BALANCERING

Shippere kan reservere kapacitet i gastransmissionssystemet på årsbasis, kvartalsbasis, månedsbasis eller daglig basis. Sekundær trading kan også reserveres som tildeling eller som ”Transfer og Use”. Shipperes handel afstemmes og opgøres på timebasis i gassystemet. Shippere nominerer i den forbindelse deres forventede gasforbrug og -behov, og efterfølgende allokering af gas sker i overensstemmelse med Energinets specifikationer. Energinet er her ansvarlig for at matche mængder med tilstødende systemer.

Primære og sekundære gaskapaciteter kan handles på følgende handelsplatforme:

PRISMA Platform – online platform for auktion og handel af kapacitet af gastransport i EU. Start (prisma-capacity.eu)

GSA Platform - online platform for auktion og handel af kapacitet af gastransport fra Faxe Ladeplads (mod Polen). GSA (gsaplatform.eu)

Metoden for beregning af den tekniske kapacitet i gasnettet er beskrevet på Energinets engelske hjemmeside https://en.energinet.dk/gas/transparency/gas-transmission-capacities/

Forbruget af gaskapacitet i det danske gasnet, herunder fast og afbrydelig kapacitet i begge retninger af det danske gasnet, kan findes på: https://www.energidataservice.dk/tso-gas/GasCapacityUsage og på https://transparency.entsog.eu/#/map

Sekundær trading (er beskrevet nærmere på https://help.prisma-capacity.eu/)

Vilkår og betingelser for booking og allokering af gaskapacitet skildres i klausul 5 i Betingelser for Gastransport. Heri beskrives sekundær handel i klausul 5.2.3 og 5.2.4.

Procedurer for tilfælde af afbrydelser af den afbrydelig kapacitet beskrives i klausul 6.5.2 og 6.5.3 i Betingelser for Gastransport

Tariffer for gastransport

Tariffer for gastransport er beskrevet på Energinets hjemmeside under Tariffer og betaling for gastransport (energinet.dk)

Nominering, allokering og balancering

Shipperes balancer afstemmes og opgøres på timebasis i gassystemet. Shippere nominerer deres forventede gasforbrug og -behov gennem AS4/EDIGAS og allokeres herefter i overensstemmelse med Energinets specifikationer. Energinet er her ansvarlig for at matche mængder med tilstødende systemer. Nominering er også mulig via Energinet Online.

Edigas communication guide: Edigas XML (energinet.dk)

Energinet Online (kun for godkendte shippere):

https://customerweb.energinet.dk/ 

Balancering i gassystemet er beskrevet i klausul 9 og 17 i Betingelser for Gastransport

Yderligere information om balancering af gasmængder kan også findes på den engelske del af hjemmesiden Gas balancing model (energinet.dk)

Data relateret til nomineringer og renomineringer i begge retninger i det danske gasnet kan hentes fra Energidataservice og fra ENTSOG’s gennemsigtighedsplatform:

https://www.energidataservice.dk/tso-gas/GasAllocation

https://transparency.entsog.eu/#/map