Energinet Associated Activities

Dansk viden om havvind:

Vi hjælper Asien med at skære 250 mio. tons CO2 om året

Verdens øjne har længe været rettet mod Danmark og vores mange havmøller. De er blevet flere og flere og større og større, og kan nogle dage levere knapt halvdelen af hele Danmarks elforbrug. Og omverdenens opmærksomhed er ikke blevet mindre efter, at Folketinget har besluttet at lave energiøer og opsætte op til 10 GW havvind i Nordsøen – mere end en femdobling af vores nuværende havmøllekapacitet.

Peter Markussen er leder af Energinet Associated Activites, som hjælper med grøn omstilling ude omkring i verden - ofte i tæt samarbejde med Energistyrelsen, Udenrigsministeriet og danske virksomheder. Han mener vi i Danmark har en meget stor interesse i at kigge ud i verden. For nok er der meget store klimapotentialer med energiøer i danske farvande, men de er enorme, hvis vi formår at dele ud af vores viden og erfaringer.

”Vi kan virkelig skubbe den globale grønne omstilling i den rigtige retning, hvis vi hjælper andre lande med at indfri deres ambitioner om offshore vind. Og der er store planer i en række lande. Kan vi bidrage til at reducere deres omkostninger, nå deres tidsplaner og integrere elektriciteten på en forsyningssikker måde, så der ikke er behov for at have gamle kulkraftværker stående standby i baggrunden, så er der store klimagevinster at hente”, siger han og peger på Asien.

Vi kan virkelig skubbe den globale grønne omstilling i den rigtige retning, hvis vi hjælper andre lande med at indfri deres ambitioner om offshore vind.

Energinet er i øjeblikket aktiv i Kina, Japan, Vietnam, Sydkorea og Indien, som til sammen har planer om inden 2030 at opstille knap 90 GW havvind. Det vil årligt kunne reducere verdens CO2-udledning med 250 mio. tons. Til sammenligning skal Danmark nedbringe sin CO2 udledning med ca. 20 mio. tons inden 2030 for at opfylde 70 % målsætningen. ”Hvis udbygning forsinkes i ét år, vil det potentielt medføre en øget udledning på 250 millioner tons CO2 fra kulfyrede kraftværker, og derfor kan Energinets og Energistyrelsens indsats med erfaringsudveksling og støtte til de nationale myndigheder og TSO’er få en meget reel betydning for klodens klima”, siger Peter Markussen.

Energinet Associated Activities

Energinet Associated Activities hjælper og rådgiver i en række lande i hele verdenen. I Asien hjælper vi en række lande med at indpasse vedvarende energi.

I alle de fem asiatiske lande hjælper Energinet
sammen med Energistyrelsen med udbygning af offshorevind og grøn omstilling af elsystemerne. Energinets opgave er bl.a. at bidrage med erfaring fra udbudsprocesserne for offshore vind, at få strømmen integreret i elnettet og udarbejde de regler og tekniske forskrifter, der skal til, for at havmøllerne kan blive tilsluttet elnettet.
”Umiddelbart kan det lyde simpelt: Stil nogle møller op og slut dem til elnettet, så er der grøn strøm. Men der er mange overvejelser for de lande, der først nu for alvor skal i gang med at opstille havvind”, siger Peter Markussen og peger på, at landene skal tage stilling til alt fra udbudsmodeller til placering af ansvar for tilslutning, og ikke mindst hvordan man skaber gode vindprognoser og dermed sikker drift af elsystemet, fordi det ikke blot er en enkelt mølle, der bliver tilkoblet, men parker der kan producere det samme som store kraftværker.

”Vi har i Danmark vist, at det kan lade sig gøre at kombinere en grøn omstilling, betalbare elpriser og sikre tårnhøj forsyningssikkerhed, og den viden er meget efterspurgt. Siden opstillingen af de første danske vindmøller på havet tilbage i 1992 har det været den danske politiske ambition at reducere omkostningerne og gøre havvind konkurrencedygtig overfor andre grønne alternativer – og det er jo lykkedes”, siger Peter Markussen. Han peger desuden på en anden stor gevinst. ”Danske aktører i vindmøllebranchen har i dag en markedsandel på ca. 30 % på havvind-området i Asien. Kan den andel fastholdes mod 2030, svarer det til en omsætning på over 250 milliarder kroner frem mod 2030 – altså et fortsat eksporteventyr baseret på erfaringerne fra de danske målsætninger om udbygning med havvind, som udover at gavne den grønne globale bundlinje også skaber jobs og sorte tal i Danmark”.

Vi har i Danmark vist, at det kan lade sig gøre at kombinere en grøn omstilling, betalbare elpriser og sikre tårnhøj forsyningssikkerhed, og den viden er meget efterspurgt.

 

Hvem er Associated Activities?

Energinet Associated Activities hjælper og rådgiver i en række lande i hele verdenen. Associated Activities har til formål at udøve erhvervsmæssige aktiviteter med tilknytning til Energinets aktiviteter, herunder international rådgivning. Aktiviteterne skal være omkostningsdækket og er finansieret gennem bl.a. Energistyrelsens globale rådgivning og Udenrigsministeriet.

Kontakt

Anton Beck, Kontorchef, Globalt Samarbejde, Energistyrelsen

”Også inden for offshore vind nyder den danske model for pro-aktiv, myndighedsdrevet planlægning stor bevågenhed i de mange nye lande, der introducerer teknologien. Samtidig medfører integrationen af fluktuerende produktion fra vind store udfordringer i den daglige produktionsplanlægning, hvor Energinet også leverer en stor bistand og kapacitetsopbygning hos vores partnere”.