Spire

Globalt samarbejde

Globalt samarbejde

I verden er der hårdt brug for vedvarende energi, som er billig og pålidelig. Løsninger til integration af vedvarende energi, som er udviklet i Danmark, bruges nu overalt i verden. Sådan skal vi fortsætte og Energinet har et afgørende ansvar for, at det kan lade sig gøre.

Energinets vision er Grøn energi for en bedre verden, og med visionen gør vi det klart, at vores samfundsansvar rækker ud over landets grænser.

Den store opgave er at demonstrere, at Danmark kan gennemføre den grønne omstilling af energisystemet samtidig med, at vi opretholder en høj forsyningssikkerhed og holder udgifterne på et niveau, der er til at betale for samfundet. Hvis det lykkes i Danmark, så kan det være med til at bane vejen for andre landes grønne omstilling.

 

Samfundsansvar

Energinets samfundsansvarspolitik tager udgangspunkt i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Verdensmål 13 om klimaindsats er det overordnede pejlemærke for vores ansvarlighedsindsats. Derudover har vi prioriteret verdensmål 7, 9 og 17, hvor vi med udførelsen af vores kerneopgave har et særligt ansvar for at bidrage.

Læs mere om Energinets arbejde med verdensmålene

Internationale partnerskaber og rådgivning

Gennem Energinets konsulentvirksomhed, Associated Activities, deler vi vores viden og erfaring med integration af vedvarende energi i elsystemet med store dele af verden.

Energinet har siden 2010 bidraget med praksiserfaringer fra det danske elsystem til 35 lande. Vi oplever stor efterspørgsel på vores viden om effektiv og sikker integration af store mængder vindkraft, og vi rådgiver primært om systemdrift, elmarkeder, transmissionsplanlægning, netregler og tilslutning af havmølleparker.

I den anden fase af den grønne omstilling, som vi har bevæget os ind i, opbygger Energinet kompetencer inden for nye typer af løsninger, som vi også ønsker at dele med andre lande. Det er temaer som sektorkobling, Power-to-X, storskalaudnyttelse af havvind, energiøer, detailmarkeder med priselasticitet, digitalisering og understøttelse af databaserede forretningsmodeller.

 

Rådgivning, der kan omsættes til konkret handling 

Energinet deltager i en række internationale partnerskaber, som koordineres af Energistyrelsen og finansieres af danske midler. Danmark har partnerskaber med 15 lande, der tilsammen rummer mere end 50 procent af verdens befolkning og står for mere end 60 procent af den globale udledning af drivhusgasser. Energinet deltager for øjeblikket i 12 af programmerne

Den øvrige del af vores konsulentvirksomhed sker i samarbejde med udenlandske og internationale myndigheder og organisationer samt danske og udenlandske erhvervsvirksomheder. I den sammenhæng leverede Energinet Associated Activities i 2019 konsulentydelser til Japan, Saudi Arabien, Østafrika, Georgien, Estland, Tyskland og Island.

Når vi deler vores erfaringer, sker det som regel via workshops, undervisning, internships hos Energinet eller twinning-forløb, hvor medarbejdere med samme typer opgaver hos Energinet og den udenlandske virksomhed samarbejder over længere tid.  Vores udsendte medarbejdere har selv fingrene i praksis til daglig. Det giver os mulighed for at yde rådgivning, der kan omsættes til konkret handling hos vores partnere. 

Kontakt

Energinet Associated Activities

På den engelske del af vores hjemmeside kan du finde mere information om vores internationale konsulentvirksomhed.

Du kan blandt andet se en kort beskrivelse af alle nuværende og tidligere projekter.

Gå til Energinet Associated Activities.

 

Kloden