vindmøller

Potentialer for grøn omstilling

4 POTENTIALER PÅ VEJEN MOD 100 % GRØN ENERGI

Energinet bidrager til at omstille energisystemer med det mål, at borgere og virksomheder bruger vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales.

I de kommende år er det nødvendigt, at vi gør, hvad vi kan for at understøtte forbrug af energi, som kan realisere og nyttiggøre de enorme havvindressourcer samt sol og vind på land, der nu breder sig på markedsvilkår.

Vi skal udnytte 4 potentialer: Sektorkobling, storskala havvind, sol og vind på markedsvilkår og samarbejde med samfundet. Du kan læse mere om hvorfor og hvordan ved at klikke på de fire potentialer nedenfor. 
Sektorkobling

Sektorkobling

Sektorkobling er nøglen til en klimaneutral fremtid

Storskala havvind

Storskala havvind

Dansk havvind som unikt bidrag til Europas grønne omstilling

Sol og vind på markedsvilkår

Sol og vind på markedsvilkår

Hastig udvikling af sol og vind på markedsvilkår kræver nye tilgange

Samarbejde med samfundet

Samarbejde med samfundet

Fremtidens energiløsninger i samklang med samfundet

Energinets strategi: Nye vinde

Energinets strategi skal ses i lyset af politiske ambitioner i Danmark og Europa, herunder særligt ambitionerne om 100 % vedvarende energi i elsystemet i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.
Læs Energinets strategi "Nye vinde"