Topbillede-storskala-havvind

Storskala havvind - et unikt bidrag til Europas grønne omstilling

Vindpotentialet i danske farvande er mere end 3 gange så stort som elforbruget i et fuldt elektrificeret Danmark. Nye storskalaløsninger bliver afgørende for dansk bidrag til Europas grønne omstilling.

Vindmølleparker på havet er blevet et dansk vartegn ude i verden, hvor globale virksomheder nu opfører og driver flere og flere havmølleparker i stort set alle regioner af verden.

Havvindsektoren er som følge af innovation, politiske ambitioner og et godt investeringsmiljø nu konsolideret som en veletableret industri, der er godt på vej mod at gøre havvind helt konkurrencedygtig på markedsvilkår.

Vindmølleparker på havet er et centralt eksempel på, hvordan teknologier, der i høj grad er født ud af en samlet bestræbelse på at opfylde danske mål om CO2-reduktioner, med tiden kan muliggøre klimaforbedrende tiltag også andre steder i verden og dermed opnå en global effekt.

Stort vindpotentiale

Energiforbruget i et fuldt elektrificeret samfund er ca.60.000 GWh, mens vindpotentialet alene i danske farvande svarer til ca. 180.000 GWh.

Graf over potentiale for havvind

 

Udnyttelsen af de enorme danske havvindressourcer kan derfor ikke kun ske med dansk energiforbrug for øje men også, fordi de kan blive et betydeligt bidrag til grøn omstilling af europæisk energiforsyning.

Nye løsninger kræves

Forløsning af storskala havvind kræver nye løsninger. Selvom etablering af havmølleparker er velafprøvet teknologi og foregår i en velfungerende global industri, så vil det kræve markante nye løsninger, hvis det enorme danske havvindspotentiale skal realiseres med den hastighed, som fordres af de politiske målsætninger frem mod 2030 og 2050.

Vi skal ikke mindst kigge efter de nye løsninger i den infrastruktur og i de sammenhængende energisystemer, der skal optage den vedvarende energi og sikre, at den kan afsættes til et mere klimavenligt energiforbrug på tværs af sektorer og landegrænser.

Fortsat nedbringelse af omkostninger er sammen med løsninger, der kan understøtte balanceringen af elnettet på land og løsninger, som kan minimere ekstra udbygninger af elnettet, de mest afgørende faktorer for, om der kan ske udvikling af storskala havvind i Danmark.

Storskala havvind vil være en af de vigtigste veje til klimaneutrale samfund, og mange af de udløsende faktorer for, om udviklere og investorer vil blive tiltrukket af at opbygge storskala havvind skal findes i et nytænkende og sammentænkende energisystem.

Europa

Forløsning af storskala havvind til brug for grøn omstilling af hele den europæiske energiforsyning kræver nye løsninger i form af fx energiøer på havet og i det hele taget et stærkt samarbejde i EU og mellem europæiske lande, ikke mindst rundt om Nordsøen.

Energinets fokus på storskala havvind

Energinet vil:

  • Spille en aktivt faciliterende rolle i forhold til realiseringen af de danske såvel som de regionale og europæiske ambitioner om storskala havvind.

  • Understøtte de politiske ambitioner om hybridløsninger og ”energiøer” på havet, hvorfra energien i form af el eller brint kan fordeles til flere nordeuropæiske lande, hvormed storskala havvind udnyttes og behov for nye luftledninger på land minimeres.

  • Arbejde aktivt for en bedre geografisk sammenhæng mellem produktion og forbrug og herunder belyse de positive forsyningssikkerhedsmæssige effekter af forskellige placeringer af havvind.

  • Bidrage til, at der på eventuel politisk foranledning kan udpeges gunstige indfødningszoner eller energiklynger for storskala havvind fra Nordsøen, hvor der er en stærk adgang til el og gassystemet og til lagring af brint og andre grønne gasser i saltkaverner.