Energinets arbejdsklausul

For Energinet handler vores brug af arbejdsklausuler om at vise samfundsansvar og ordentlighed, samt at sikre at Energinet og vores leverandører behandler mennesker ordentligt, at sikre lige konkurrence på lige vilkår og at modvirke social dumping på vores projekter.

Arbejdsklausulen er en del af Energinets due diligence-proces og er et kontraktvilkår i vores kontrakter. Det betyder, at du som leverandør skal skrive under på, at du overholder arbejdsklausulen og at du og dine underleverandører sørger for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for jeres medarbejdere på Energinets projekter. Energinets arbejdsklausul er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kædeansvar
Med arbejdsklausulen gælder samtidig et kædeansvar, således at kravene også gælder for eventuelle underleverandører og deres medarbejdere. Det betyder, at du som leverandør eller entreprenør skal sikre, at dine underleverandører er bekendt med gældende vilkår og krav i Energinets arbejdsklausul. Det er også din pligt at inkludere arbejdsklausulens krav i de kontrakter, du indgår med dine underleverandører. Dette indebærer, at du som hovedleverandør også kan holdes ansvarlig for eventuelle overtrædelser begået af din underleverandør.

Dokumentation
Energinet kan til enhver tid anmode sine leverandører om relevant dokumentation for, at arbejdsklausulen overholdes. Dette gælder uanset, om dokumentationen omhandler medarbejdere hos leverandøren selv eller dennes underleverandører. Dokumentation kan f.eks. være løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter, pensionsindbetalinger, e-indkomstkvitteringer fra SKAT pr. medarbejder. Listen for krav om dokumentation er ikke udtømmende.

Brud på arbejdsklausulen
Hvis du som leverandør bryder vilkårene i arbejdsklausulen, kan du blive pålagt bod. Sanktioner for brud på arbejdsklausulen overfor Energinets leverandør gælder både i tilfælde af, at det er Energinets direkte leverandør eller dennes underleverandør, der ikke overholder kravene. Det betyder, at alle parter er ansvarlige for at overholde kontraktens vilkår.