Code of Conduct i Energinet

Energinet er underlagt det etiske regelsæt for FN's Global Compact.

Energinets Code of Conduct for leverandører beskriver vores forventninger til vores leverandører og samarbejdspartnere indenfor bæredygtighed og samfundsansvar. Vores Code of Conduct er baseret på internationale standarder og en due diligence proces for at sikre arbejdstager- og menneskerettigheder samt miljø- og korruptionsrisici.