Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

European Single Procurement Document (ESPD) er et led i Europa-Kommissonens strategi om digitalisering af offentlige indkøb indenfor EU.

Energinet efterspørger i forbindelse med EU-udbud et udfyldt ESPD fra leverandørerne. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egenerklæring om virksomhedernes finansielle status, formåen og egnethed, der overflødiggører fremsendelse af  detaljeret dokumentation som årsregnskaber, serviceattester og referencelister i forbindelse med prækvalifikation til udbud. Det vil blive præciseret i forbindelse med annonceringen af det enkelte udbud, hvilke spørgsmål, der skal besvares i ESPD'et.

ESPD'et udfyldes elektronisk via Europa-Kommissionen gratis webtjeneste til formålet og sendes til Energinet i forbindelse med prækvalifikation. I sidste ende er det kun vinderen af udbuddet, der skal indsende den efterspurgte dokumentation.

Læs mere om ESPD'et her