Udbudsproces

Lær mere om udbudsprocessen hos Energinet.

Energinet indkøber hvert år varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for flere milliarder DKK.

Som selvstændig offentlig virksomhed, med ansvaret for driften af el-og gastransmissionsnettet på henholdsvis 400 kV, 150 kV og 132 kV, medfører det, at anskaffelser over de gældende tærskelværdier (Tærskelværdier (kfst.dk),  skal udbydes efter de udbudsprocedurer, som er defineret i direktivet. Anskaffelser under tærskelværdierne skal overholde den nationale lovgivning, herunder udbudslovens afsnit 4 samt tilbudsloven.

Indhentelse af tilbud

I forbindelse med anskaffelser over tærskelværdierne offentliggør Energinet, som udgangspunkt en udbudsbekendtgørelse, hvori de specifikke krav og forudsætninger for deltagelse fremgår. Bekendtgørelserne kan findes via Tenders Electronic Daily (Place of performance (Map) - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)). Det resterende udbudsmateriale gøres tilgængeligt samtidig med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og kan findes via Energinets elektroniske udbudssystem Mercell (EU-Supply).

I visse tilfælde benytter Energinet kvalifikationsordninger til indhentelse af tilbud. Dette kan være såvel egne etablerede kvalifikationsordninger samt kvalifikationsordninger etableret af andre ordregivere eller organer, herunder eksempelvis Achilles (Achilles Utilities NCE, Supply Chain Management Community | Achilles).

Anskaffelser under tærskelværdien offentliggøres som udgangspunkt på www.udbud.dk.