Et job med mening

Vi har Danmarks fedeste arbejdsopgaver

Vores arbejdsopgaver er blandt samfundets allervigtigste opgaver lige nu. Vi skal skabe et sammenhængende energisystem, som er 100 % bæredygtigt for at redde klimaet. Den opgave har ingen løst før. Derfor er globalt udsyn, samarbejde og konstant nytænkning af vores tekniske og digitale løsninger en essentiel del af vores dagligdag. 

Når du går på arbejde i Energinet, bliver du en del af et mangfoldigt team, der passioneret deler en vision om grøn energi for en bedre verden. Den grønne omstilling sker i ekstrem høj fart, og hos Energinet befinder du dig i en nøgleposition i midten af det hele – uanset hvilke opgaver, du arbejder med. 

Vi ser vores samfundsansvar i et globalt perspektiv. Hvis vi gør vores arbejde rigtig godt, kan vores løsninger spredes til andre lande og dermed ikke bare bidrage til Danmarks CO2-reduktion, men til hele klodens.  

Årsmagasin 2023: Kom tæt på den grønne energi

Årsmagasin 2023

Læs om Energinets opgaver og aktuelle temaer i årsmagasinet

Mød en kollega

Bæredygtighed

I Energinet vil du komme til at arbejde med og mærke bæredygtighed i din dagligdag. Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 spiller en afgørende rolle for Energinets arbejde med at drive og udvikle el- og gassystemerne. De stigende mængder af grøn energi fra sol, vind og biogas skal indpasses i systemerne og tænkes sammen med potentialet i nye grønne energiformer – og alt sammen i et hastigt tempo. På den måde er bæredygtighed blevet det centrale omdrejningspunkt for Energinets kerneopgave med at sikre energi til danskerne. 

Men det store fokus på bæredygtighed peger også indad. Det kræver mange ressourcer at udbygge og drive en energiinfrastruktur, og Energinet påvirker også selv klimaet gennem vores virksomhedsdrift og vores mange anlægsaktiviteter. Vi arbejder med bæredygtighed ud fra helhedsperspektiv, som favner både klimapåvirkning, miljøforhold, arbejdsmiljø, medarbejdere, økonomisk ansvarlighed og værdikædeansvar. 

Vi er ved at udskifte vores puljebiler til elbiler, har fokus på biodiversitet på vores arealer, CO2-kompenserer vores flyrejser og tænker bæredygtighed ind i vores indkøb. Grøn omstilling er forankret i hele organisationen, og vi arbejder alle for at nå Energinets egne klimamål. 

Energinets klimamål

• CO2-neutral persontransport i 2025

• CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift i 2030

• CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030 

• CO2-neutralt udslip fra naturgas og SF6 gas i 2050

• Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål for indirekte udledninger

 

Mød en kollega

I samfundets tjeneste

Energinet varetager samfundets interesser i rejsen frem mod et 100 % grønt energisystem. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og vores mål er at skabe værdi for borgere og virksomheder i Danmark. 

Hos os får du mulighed for at være med til at løse energiens trilemma: Vi skal omstille el- og gassystemerne til at køre på grøn energi, samtidig med at vi opretholder en meget høj forsyningssikkerhed og sikrer, at det er til at betale for både forbrugere og samfund.

Vi ejer, driver og udvikler transmissionsnettene og forbindelserne til udlandet, som er rygraden i den danske el- og gasforsyning, og vi huser Danmarks kontrolcentre, hvor vi hvert minut overvåger el- og gassystemerne og sikrer, at der altid er strøm i stikkontakten og gas i hanerne hos forbrugerne. Det er også hos os, at du kan være med til at sikre rammerne for velfungerende el- og gasmarkeder eller udvikle vores DataHub, hvor vi samler og håndterer milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser på elmarkedet.

Tag del i den grønne omstilling